Waarom is het juiste materiaal belangrijk bij (afval)watertransport?

De Blue deal legt een sterke klemtoon op het hergebruik van water. Als watersector zetten we daar onze schouders mee onder. Een belangrijke randvoorwaarde bij circulair watergebruik is, net als bij klassieke waterproductie, de kwaliteitsgarantie van ons water. En die kwaliteitsgarantie speelt op verschillende vlakken, onder ander bij de gebruikte materialen.

Tijdens een infosessie op Aquarama stond AquaFlanders stil bij de eisen die gesteld worden aan materialen die in contact komen met kraanwater. Verzekeren zij het behoud van de kwaliteit van het water? We maakten onder meer een stand van zaken op van de mogelijkheden die er zijn om loodvrije of loodarme installaties te voorzien.

Anderzijds gingen we ook dieper in op de materialen die gebruikt worden om water af te voeren. Beschermen ze onze bodem voldoende tegen verontreinigingen? Of omgekeerd, kunnen bodemverontreinigingen niet doorheen de gebruikte materialen migreren? Wat zegt de regelgeving vanuit Europa en Vlaanderen hierover? En hoe gebeurt de kwaliteitsbewaking hierop?

Het was een boeiende infosessie met antwoorden op al deze vragen gericht op al wie betrokken is bij het ontwerpen, uitvoeren, onderhouden en borgen van kwaliteitsvolle waterinstallaties en -afvoeren.

De volledige presentatie kan je hieronder bekijken.