Water is goed beschermd tegen het coronavirus

Het stijgende aantal besmettingen van het nieuwe coronavirus in ons land zorgt voor onrust. Ook de waterbedrijven krijgen vragen over de bescherming van drinkwater en afvalwater. Bovendien zien we dat heel wat mensen aan het hamsteren slaan en daarbij ook massaal flessenwater in de winkelkar stapelen. Daarom willen we graag extra benadrukken dat het kraanwater in Vlaanderen streng gecontroleerd wordt en dat er steevast gezond en veilig drinkwater uit de kraan stroomt. Je kan jezelf dus gerust een rit naar de winkel besparen.

Icons 54

Is het virus aanwezig in het drinkwater?

Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders, stelt gerust: “Nee, het coronavirus is nergens gedetecteerd in drinkwatervoorzieningen. Niet in Vlaanderen, maar ook niet internationaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO geeft ook aan dat het risico voor drinkwatervoorzieningen laag is.”

Kan het virus overgedragen worden via drinkwater?

Carl Heyrman: “Het water dat bij je thuis uit de kraan komt is veilig. Het is zeer goed beschermd tegen virussen. De waterbedrijven gebruiken filter- en desinfectietechnieken waarmee eventueel aanwezige bacteriën en virussen efficiënt uit het water verwijderd worden. Ook de strenge voorschriften voor de aanleg en het onderhoud van waterleidingen maken dat we goed beschermd zijn tegen microbiologische verontreinigingen.”

Kan het coronavirus overleven in water?

Carl Heyrman: “Coronavirussen kunnen niet goed standhouden in water. Wanneer het coronavirus in het water terechtkomt, is het eenvoudig en zeer efficiënt te inactiveren. Volgens internationale experts is het coronavirus dan ook geen grote bedreiging voor de watersector.”

Kan het virus overgedragen worden via afvalwater?

Carl Heyrman: “We verwachten niet dat een virus, en dus ook niet het coronavirus, wordt overgedragen via water. Dat geldt ook voor behandeld afvalwater.”
En wat als ontlasting van een besmette patiënt in het afvalwater terechtkomt? Carl Heyrman: “Een klein percentage, zo’n 2 tot 10%, van de personen die met het virus besmet worden, heeft buikklachten en diarree. Als het virus in ontlasting terug te vinden is, dan is het mogelijk dat dit via de ontlasting in het onbehandelde afvalwater terechtkomt. Maar ook dan hoeven we ons niet meteen zorgen te maken. Afvalwater wordt immers niet rechtstreeks gebruikt voor de productie van drinkwater. We maken drinkwater van grondwater en oppervlaktewater dat afkomstig is van grotere rivieren. Bovendien zijn de klassieke filter- en desinfectietechnieken zeer efficiënt in het inactiveren van virussen zoals deze.”
“Als watersector nemen we de nodige voorzorgen in het beschermen van het water en van onze medewerkers die in aanraking komen met afvalwater. Zij weten hoe ze zich dienen te beschermen tegen virussen zoals deze.”

Hoe verspreidt het coronavirus zich dan wel?

Het coronavirus Covid-19 verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Was je handen met water en zeep

Om je te beschermen tegen het coronavirus is het belangrijk dat je een aantal voorzorgsmaatregelen neemt, zoals regelmatig je handen wassen met water en zeep. De adviezen kan je lezen op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zo bescherm je je tegen virussen zoals het coronavirus

Meer info

Meer informatie van de WHO over water: apps.who.int/iris/handle/10665/331305
Meer informatie over het coronavirus: www.info-coronavirus.be