Watersector levert kraanwater, ook deze droge zomer

Ondanks de regen eind mei en begin juni is het nog steeds droog in Vlaanderen. Toch is er geen acuut gevaar voor de drinkwatervoorziening. Al blijft verstandig omspringen met water de boodschap.

De Vlaamse waterbedrijven leveren al jaren heel wat inspanningen om langdurige periodes van droogte te overbruggen. Met resultaat. De laatste voorspellingen garanderen dat de drinkwaterbevoorrading bij aanhoudende droogte ook deze zomer verzekerd blijft.

De actuele statusindicator voor de bevoorrading van kraanwater kan geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De waterbedrijven werken nauw samen om overal in Vlaanderen kwaliteitsvol drinkwater te leveren. Mits verstandig watergebruik kan iedereen zo maximaal van de vakantie genieten.

Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

Hoe zorgen de waterbedrijven voor voldoende kraanwater?

“De waterbedrijven zijn voortdurend in de weer om de leveringszekerheid verder te verbeteren”, zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders. “Dat doen ze door in te zetten op duurzame productie-, distributie- en opslagtechnieken waarbij ze het evenwicht tussen vraag en aanbod bewaken. Zo wordt aan de kust brak water gezuiverd tot drinkwater. Belangrijke investeringen in infrastructuur zorgen daarnaast voor een betere verbinding tussen de distributienetten van verschillende waterbedrijven.”

Waterbewustzijn in Vlaanderen neemt toe

“Uit de Grote Waterenquête die AquaFlanders organiseerde samen met Vlakwa en Universiteit Gent, bleek recent dat steeds meer mensen water een waardevol goed vinden”, vertelt Carl Heyrman. “Ze vinden het dan ook belangrijk om verstandig met water om te springen en dat is een belangrijke evolutie.”

Praktische tips om hiermee aan de slag te gaan vind je op de Kraanwater-website.