Wilgenveld verbetert waterkwaliteit

Eind 2021 voltooide Aquaduin de aanleg van het wilgenveld in Koksijde. Dit maakte deel uit van het FRESH4Cs-project. Hiervoor ontving Aquaduin financiering uit het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Waarom legt een waterbedrijf nu een wilgenveld aan?

Uit een casestudie van het DEMOWARE-project bleek de wilgen in staat zijn om nutriënten en organische belasting uit concentraat te verwijderen. Deze techniek was al gekend met rietvelden. Waarom kozen ze dan in dit geval voor wilgen? Wilgen verdragen een enorm groot zoutgehalte, wat in een zeegebied geen overbodige luxe is. Daarnaast schieten deze planten na de oogst terug uit.

Aquaduin gebruikt dit wilgenveld specifiek om het concentraat dat zij overhouden na de osmosebehandeling van hun drinkwater in waterproductiecentrum Torreele (Koksijde) te zuiveren, voor dit in het kanaal wordt geloosd. Door het concentraat eerst te zuiveren zal de waterkwaliteit van het geloosde water verbeteren. Bijgevolg zal ook de waterkwaliteit van het kanaal waarin dit water geloosd wordt, erop vooruitgaan. Aquaduin draagt zo bij tot de Sustainable Development Goals, ‘Leven in water’ en ‘Leven op het land’.

Na enkele voorbereidende testen werd het wilgenveld op 11 januari 2022 automatisch in gebruik genomen. Het veld zal jaarlijks 600.000 tot 800.000 m³ concentraat behandelen. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 8.500 m².

In de nabije toekomst zal Aquaduin onderzoeken of (een deel van) dit gezuiverde water verder kan worden hergebruikt.

Wilgenveld