Bestuur

AquaFlanders is een vzw en heeft als doelstelling de ondersteuning van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. Dit doen we aan de hand van belangenbehartiging, overleg, ervaringsuitwisseling, onderzoek, communicatie, kennisopbouw en dienstverlening met het oog op het bewerkstelligen van een duurzaam waterbeleid en -gebruik.

Algemene vergadering

Bovenaan onze organisatiestructuur staat de algemene vergadering. Deze wordt gevormd door de toegetreden leden. De algemene vergadering is onder meer bevoegd voor de statutenwijziging, benoeming en afzetting van de bestuurders, de goedkeuring van de begroting en de ontbinding van de vereniging. Jaarlijks keurt de algemene vergadering het jaaractieplan en de bijhorende begroting goed.

Bestuursorgaan

De algemene vergadering benoemt de leden van ons bestuursorgaan. Dit is bevoegd voor de strategie van AquaFlanders, de toewijzing van de financiële middelen en de vaststelling van het jaarprogramma.

 • André Gantman (secretaris)
 • Brecht Vermeulen (voorzitter)
 • Rudi Neirynck
 • Marc Vanden Bussche
 • Mieke Van Den Brande (ondervoorzitter)
 • Christophe Peeters
 • Filip Van Rompaey
 • Bart Julliams
 • Francis Debruyne
 • Philippe Kiekens
 • Dirk Vansina

DC Drinkwater

AquaFlanders heeft twee directiecomités, één voor de tak drinkwater en één voor de tak rioleringen. Een directiecomité is samengesteld door de directeurs-generaal of vertegenwoordigers van de leden. Dit comité is bevoegd voor de realisatie van de doelstellingen uit het jaaractieplan, met respect voor het budget dat vastgelegd wordt door het bestuursorgaan.

 • Koen De Schutter
 • Hans Goossens
 • Matthias De Ridder
 • Johan Verbauwhede
 • Marleen Porto-Carrero (voorzitter)
 • Eddy Troosters (ondervoorzitter)

DC Riolering

AquaFlanders heeft twee directiecomités, één voor de tak drinkwater en één voor de tak rioleringen. Een directiecomité is samengesteld door de directeurs-generaal of vertegenwoordigers van de leden. Dit comité is bevoegd voor de realisatie van de doelstellingen uit het jaaractieplan, met respect voor het budget dat vastgelegd wordt door het bestuursorgaan.

 • Matthias De Ridder
 • Sammy Wuyts (ondervoorzitter)
 • Dirk Verbeelen
 • Johan Verbauwhede (voorzitter)
 • Guido Slaets
 • Lieven Lauwereys
 • Luc Verheggen
 • Christophe Claeys
 • Peter Van de Veire
 • Kathleen Remeysen
 • Patrick Hoste