Mijn digitale watermeter

Iedereen in Vlaanderen krijgt een digitale watermeter. Die zal de oude analoge meter vervangen. De waterbedrijven trekken zo volop de kaart van de digitalisering. Daarnaast speelt de digitale watermeter een belangrijke rol in het realiseren van de Blue Deal, het plan van de Vlaamse regering om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken.

Analoge vs digitale watermeter
Aquaflanders Digitale Watermeter

De uitrol van de digitale watermeter is volop bezig. Deze meters laten toe lekverliezen gemakkelijker op te sporen, maken fysieke meteropnames overbodig en zorgen ervoor dat klanten hun drinkwaterverbruik beter kunnen monitoren. Bovendien brengen deze digitale watermeters ook voor de waterbedrijven een aantal mogelijkheden met zich mee om hun activiteiten - waar nodig - nog beter op te volgen en bij te sturen.

Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe watermeter? Wat zijn de voordelen van zo’n digitale meter? Op deze pagina beantwoorden we de belangrijkste vragen.

Ik wil meer weten over de digitale watermeter

Wat is een digitale watermeter?
Hoe lees ik mijn digitale watermeter af?
Wat zijn de voordelen van een digitale meter?
Waarom moet mijn watermeter vervangen worden?
Moet ik betalen voor de vervanging van de analoge meter door een digitale meter?
Is er een stopcontact of wifi nodig voor de digitale watermeter?
Zal mijn waterfactuur stijgen na de plaatsing van de digitale watermeter?
Kan ik met een digitale meter zomaar worden afgesloten?
Moet ik mijn digitale watermeter ook beschermen tegen vorst?
De digitale watermeter is afhankelijk van elektriciteit. Wat als er een elektriciteitspanne is?
Verstuurt de digitale watermeter mijn data op een veilige manier?
Wat betekent de digitale watermeter voor mijn privacy? Kan mijn persoonlijke waterverbruik gemonitord worden?
Ik ben erg gevoelig voor draadloze signalen of elektromagnetische straling. Hoe zit dat met mijn digitale watermeter?

Ik krijg binnenkort een digitale watermeter

Hoe kan ik een afspraak bevestigen of verplaatsen?
Wat als ik de afspraak niet bevestig?
Wat moet ik doen om mij voor te bereiden op de vervanging?
Kan ik een digitale meter weigeren?
Hoe herken ik de aannemer?
Zal ik water hebben tijdens de vervanging?
Hoe gaat de installatie van een digitale meter in zijn werk?
Wat na de uitvoering van de werken?
Hoe wordt het verbruik op de oude meter afgerekend?
Begint de digitale meter vanaf nul te tellen?

Wat kan ik doen met mijn digitale watermeter?

Welke gegevens kan ik aflezen van de digitale meter?
Digitale watermeter

1. Je waterverbruik uitgedrukt in kubieke meter (1m³ is 1000 liter). In dit voorbeeld 243,098m³ of 243.098 liter.
2. De batterij van je watermeter is bijna leeg.
3. Je watermeter is verbonden met je elektriciteitsmeter.
4. Eén van volgende meldingen is actief:
A. Er stroomt geen water door je watermeter
B. Water van je binneninstallatie stroomt terug. Je terugslagklep werkt mogelijk niet of slecht.
5.Er stroomt water door je watermeter.
6.Dit symbool toont aan dat de watermeter meet volgens de wettelijke richtlijnen.

Waar kan ik mijn verbruik opvolgen?
Moet er nog een meteropnemer langskomen om de meterstanden van mijn digitale meter op te nemen?
Heeft de meter de functie om informatie door te doorgeven bij overmatig gebruik?
Is de meter afleesbaar in donkere ruimtes?