De historiek van AquaFlanders

 • 1974
 • 1979
 • 1985
 • 1996
 • 2002
 • 2012
 • 2016
 • 2018
 • 1974
  1974

  Het Studiesyndicaat voor Waterontzilting wordt opgericht met als voornaamste doel het samenbrengen van instellingen die nauw betrokken zijn bij de problematiek van waterontzilting.

 • 1979
  1979

  We kiezen voor de naam Studiesyndicaat voor Water, waardoor het mogelijk wordt om het hele vakgebied van de drinkwaterproductie, de afvalwaterzuivering en de slibbehandeling te omvatten.

 • 1985
  1985

  We bouwen een onderzoekscentrum uit voor de watersector in Vlaanderen. Onze naam wijzigt in Studiecentrum voor Water.

 • 1996
  1996

  SVW wordt een federatie. Onder de naam Studie- en Samenwerkingsverband Vlaams Water worden we de officiële vertegenwoordiger van onze leden.

 • 2002
  2002

  SVW wordt Samenwerking Vlaams Water. Tussen 2002 en 2004 bouwen we stapsgewijs onze onderzoekstak af.

 • 2012
  2012

  SVW gaat over in AquaFlanders, dat zich op de volledige integrale waterketen richt.

 • 2016
  2016

  AquaFlanders breidt haar ledenbestand uit met de Vlaamse rioolbeheerders.

 • 2018
  2018

  AquaFlanders hertekent haar identiteit. We kiezen voor een nieuw logo en bijbehorende huisstijl en nemen onze intrek in een nieuwe kantoorruimte. Ook de structuur van de federatie wordt hertekend. De bijna 20 actieve werkgroepen van experten worden ondergebracht in thematische clusters met een clustervoorzitter die zetelt in het directiecomité.