Algemene Vergadering AquaFlanders

België
20/5/2021

De jaarlijkse statutaire vergadering gaat digitaal door via MS Teams op donderdag 20 mei om 11u00. De academische zitting vindt plaats op dezelfde dag om 15u, gevolgd door de lancering van de leerstoel van AquaFlanders.

Deel 1 - besloten vergadering (11u00 - 12u00)

Deel 2 - Strategisch plan waterbevoorrading in Vlaanderen (15u00 - 16u00)

Deel 3 - Lancering leerstoel AquaFlanders (16u00 - 18u00)