Aquarama Trade Fair 2023

1 Brabantlaan 3001 Leuven België
19/10/2023

Op 19 oktober vindt Aquarama, de jaarlijkse vakbeurs over watertechnologie, opnieuw fysiek plaats in de Brabanthal te Leuven. Ook AquaFlanders is opnieuw van de partij met een stand en een infosessie.

Nieuw Vlaams Drinkwaterbesluit - wat nu?

Drinkwater is water bestemd voor menselijke consumptie. Het moet dus veilig en gezond zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen ter hoogte van het tappunt waar het gebruikt wordt.

De waterbedrijven werken dag en nacht om iedereen van kraanwater te voorzien. De kwaliteit van het kraanwater in Vlaanderen dient te voldoen aan de opgelegde kwaliteitseisen. Lood blijft een aandachtsparameter.

Op 18 maart 2023 is het besluit met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie in werking getreden. Met dit besluit zette het de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn om die de focus legde op:

  • risicobeheer van bron tot kraan
  • een verbetering van de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen
  • de promotie van kraanwater en op een betere voorlichting van het grote publiek over de openbare waterbevoorrading.

Algemeen wordt ingezet op het verhogen van het inzicht in de werking van de openbare waterleveranciers, op een verhoogde mate van sturing vanuit de Vlaamse overheid en op de ontwikkeling van het instrumentarium voor de sturing en opvolging.

Tijdens deze infosessie zullen we stilstaan bij de eisen die gesteld worden aan materialen die in contact komen met kraanwater. Verzekeren zij het behoud van de kwaliteit van het kraanwater? We maken onder meer een stand van zaken op van de mogelijkheden die er zijn om loodvrije of loodarme installaties te voorzien.

Anderzijds staan we ook stil bij de materialen die gebruikt worden om water af te voeren. Beschermen ze onze bodem voldoende tegen verontreinigingen? Of omgekeerd, kunnen bodemverontreinigingen niet doorheen de gebruikte materialen migreren? Wat zegt de regelgeving vanuit Europa en Vlaanderen hierover? En hoe gebeurt de kwaliteitsbewaking hierop?

Deze sessie richt zich tot al wie betrokken in bij het ontwerpen, uitvoeren, onderhouden en borgen van kwaliteitsvolle waterinstallaties en -afvoeren.

Duur: 1u30

Toegang: gratis - no-show fee: 50 EUR

Inschrijven: via deze link.

Programma

Uur

Onderwerp

13u30 – 13u40

Verwelkoming + inleiding

13u40 – 14u20

Vlaams DW-besluit

  • Kwaliteitsaspecten levering van water
  • Risico-gebaseerde benadering
  • Materiaalbeheer
  • Toegang tot water
  • Leveringszekerheid

14u30 – 14u45

Loodactieplan 3

14u45 – 15u00

FAQ en slotwoord

Moderator: Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders