Webinar 'wat u als gemeente moet weten over de rioolkeuringen'

België
22/4/2021

Op 1 januari van dit jaar werd de keuring grondig herzien, dit heeft ook een impact voor u als gemeente. AquaFlanders heeft zich op deze vernieuwde keuringen voorbereid door onder meer een volledig nieuw keuringsplatform te ontwikkelen. Ondertussen is ook onze aanvraag voor een ISO 17020 accreditatie lopende.

Wat betekent dit voor u als gemeente?

Vanaf 1 januari 2021 heeft de rioolbeheerder een informatieplicht om aan de gemeenten door te geven welke keuringen, na een bepaalde hersteltermijn, niet conform zijn. Deze herstelmaatregelen en hersteltermijn zijn toegevoegd op ons keuringsattest. Dit betekent dat de klant/titularis geïnformeerd zal worden over hetgeen ‘niet-conform’ is, alsook de termijn waarbinnen hij dit dient recht te zetten en dus een herkeuring aan te vragen. Deze hersteltermijn zal vastgelegd worden op 60 dagen via het Ministerieel Besluit.

Wat kunnen we voor u bieden?

AquaFlanders heeft een volledig nieuw keuringsplatform (AFK) ontwikkeld conform het Ministerieel Besluit waarvan u als gemeente keuringsattesten en andere bijhorende dossiers kan ontvangen. Dit platform zal ook gekoppeld worden aan het omgevingsloket zodat u als gemeente op een eenvoudige manier de opvolging van de omgevingsvergunning en keuring kunt combineren.

Bijkomend is ons keuringsplatform gekoppeld aan de Woningpas. Via deze weg kunnen burgers de keuringsattesten van de privéwaterafvoer en de waterinstallaties van hun woning raadplegen. Als uw gemeente ook rioolbeheerder is, zal u via het AFK afkoppelingsdossier kunnen opvolgen.

Om deze informatie te kunnen ontvangen, hebben we een protocol voor u klaarliggen.

Wat staat er op het programma?

Onderwerp

Spreker

Verwelkoming en inleiding

Carl Heyrman

Algemeen directeur AquaFlanders

Wat zegt de regelgeving privéwaterafvoer?

Ingeborg Barrez

Afdelingshoofd Ecologisch Toezicht VMM

Wat is je rol bij de keuring van de privéwaterafvoer?

Christophe Claeys

Stafmedewerker Waterbeleid VVSG

Wat kan ons keuringsplatform 'AFK' je bieden?

Lieze Van Ostaeyen

Stafmedewerker AquaFlanders

Wat is de impact van de privacywetgeving op het gebruik van 'AFK'?

Christophe Vervoort

DPO AquaFlanders

Wat mag u verwachten?

Een 1 uur durende, informatieve, boeiende en niet te missen live webinar. Noteer 22 april om 11u alvast in uw agenda.

We heten u alvast van harte welkom.