Webinar keuringen van de binneninstallaties voor water

Kind glas kraan

Onderzoek wijst uit dat kraanwater voor een groot deel gebruikt wordt voor toepassingen waarvoor evengoed water van een andere kwaliteit kan gebruikt worden, zoals regenwater.

Het Vlaams beleid stimuleert de aanwending van water van verschillende kwaliteit in functie van de toepassing. Zo kan een toilet evengoed worden doorgespoeld met regenwater in plaats van met kraanwater. Maar omgekeerd kan regenwater niet zomaar gebruikt worden als drinkwater, gezien het niet aan de strenge kwaliteitseisen voldoet waaraan water, geschikt voor menselijke consumptie, moet voldoen. Meer nog: er dient over gewaakt te worden dat de drinkwaternetten niet vervuild worden door bijvoorbeeld micro-organismen of gevaarlijke stoffen die voorkomen in regenwater of gerecycleerd water.

Met de invoering van het herziene ‘aanvullend waterverkoopreglement’ (AWVR) anticipeert de Vlaamse overheid op deze evolutie inzake aanwending van water van verschillende kwaliteit door het uitvaardigen van nieuwe regels, die gericht zijn op het verder verzekeren van de volksgezondheid.

De sanitaire installaties zullen hierdoor moeten voldoen aan specifieke criteria. Het naleven van deze criteria zal gecontroleerd worden via een verplichte keuring. AquaFlanders heeft van de drinkwaterbedrijven de opdracht om deze keuringen te organiseren, die op hun beurt instaan voor het verzekeren van de kwaliteit van het openbaar drinkwaternet.

Op 1 maart 2021 heeft AquaFlanders een webinar georganiseerd voor ontwerpers, installateurs en leveranciers van waterinstallaties. Hierin zijn de belangrijkste nieuwe criteria uitgelegd waarmee u rekening dient te houden om in overeenstemming te zijn met de nieuwe regelgeving.

Veelgestelde vragen

Een keuken is nog niet geplaatst, dus ook geen toestellen aanwezig. Wie is verantwoordelijk voor de installatie? De eindklant (gebruiker) of de installateur?
Mag er in een garage een uitgietbak staan met twee aparte dienstkranen: regenwater en kraanwater?
Wat bedoelt men met rechtstreekse verbinding met binneninstallatie? Is een terugslagklep een voldoende onderbreking?
Bij de keuring spreekt men van een tweedecircuit. Waar vind ik dit terug op het schema?
Is er een uitzondering of mogelijkheid voor mensen die wel regenwater willen gebruiken voor een bad / douche ? Door bv. een soort filter bij te plaatsen?
Als er regenwater gebruikt wordt voor de toiletten of buitenkraan moet ik naast een gewone keuring nog een keuring voor tweedecircuitwater aanvragen?
Een klant wilt een back-up van tweedecircuitwater met netaansluiting. Welke Belaqua-beveiliging pas ik toe?
Gelden de regels van de keuringen van de waterinstallaties ook voor grote projecten o.a. hotels, rusthuizen?
Wat is een additief? Bedoelt men hiermee een waterbehandeling, zeep van een stoomcleaner, ...?
Moet een nabehandelingstoestel (bv. UV-lamp, chloordoseerder) Belgaqua goedgekeurd zijn voor een niet-aangesloten binneninstallatie?
Moet er bij een toestel dat niet bestemd is voor menselijke consumptie (bv. brandhaspel) voorzien zijn van een pictogram 'niet drinkbaar'?
Een woning die in volledig opgeleverd is in 2020, dient nog gekeurd te worden. Toen werden de bad en de douche op regenwater geïnstalleerd. Is hier enkel een UV-filter voldoende of moet men nog iets extra voorzien?
Wanneer de klant zijn eigen kranen heeft gekocht en die zijn niet gekeurd door Belgaqua, kan ik dan door middel van een terugslagklep toch een goedkeuring krijgen?
Is de pantry van een kantoor of fabriek huishoudelijk? Waar kan ik de definities hierrond terugvinden?
Ik heb een klant in Wallonië en vind op de site van SWDE of Aquawal niets terug omtrent keuringen.
Kan er een digitale tool gemaakt worden waarin de inventaris kan ingevuld worden zodanig de keurder de inventaris digitaal kan raadplegen i.p.v. dat men alles op papier dient af te drukken en mee te nemen naar de keuring?
Wat als er al klanten in hun nieuwe woning ingetrokken zijn en de keuring is nog niet uitgevoerd? Hoeveel tijd heeft men om de keuring uit te voeren?
Waarom wordt er niet gesproken over het document dat moet getekend worden 'klant-keurder'? Is dit niet verplicht voor ons als installateur? Of moeten wij dit vanaf nu altijd aan onze klanten vragen vooraleer de keuring kan doorgaan?
Er wordt door de bouwheer meer toestellen online aangekocht. Wie is dan verantwoordelijk voor deze keuring en wie moet deze keuring aanvragen en voorbereiden?
Wat wordt er bedoeld met behandeld regenwater?
Moet er steeds eerst een rioleringskeuring gebeuren vooraleer er een waterkeuring van binneninstallatie gebeurt?
Wordt een installatie afgekeurd indien de loodgieter niet het juiste type nummer kan geven van bv. CA-vulset (CV-vulkring) en/of veiligheidsgroep en/of EB-keerklep en/of keerklep type A – EA-beveiliging?
De keuken of een tweede badkamer is niet nog geplaatst. Kan de keuring plaatsvinden? Wie is verantwoordelijk voor de installatie?
Mag bij een aangesloten binneninstallatie wel een opsplitsing worden gemaakt tussen ontkalkt en niet ontkalkt water zonder noodzaak van keuring?
In geval van niet-conforme aansluiting, dan heeft men geen toegang tot drinkwater en sanitair. Dit strookt niet met de resolutie die de Verenigde Naties in 2010 ondertekenden.
Als ik zelf drinkwater maakt, is er een registratieplicht? Zo ja, bij wie moet ik hiervoor zijn?
De binneninstallatie is volledig gescheiden. Mag de klant de douche op regenwater aansluiten? Of bv. regenwater gebruiken om de afwas te doen.
Wanneer is een Belgaqua certificaat nodig?
Wie is verantwoordelijk voor de keuring? De eindklant of de installateur?
Wat gebeurt er met nieuwbouwuitvoeringen waar leidingen in 2020 gelegd zijn en pas in 2021 in gebruik gaan genomen worden? Telt de bouwaanvraag als data of past men direct de nieuwe reglementering toe?
De nieuwe keuringsvereisten vragen enorm veel administratief werk voor de installateurs. Zeker omdat de installateurs pas op het einde opnieuw aan bod komen als er een keuring moet plaatsvinden.
In hoeveel talen moet het pictogram 'geen drinkwater water' voorzien zijn in openbare gebouwen?
Welke regels zijn er loden leidingen? Is er een handhaving?
Waarom worden er boetes opgelegd aan de installateurs als de zegel verbroken is?
In Nederland worden de leidingen nagekeken of ze conform zijn. Waarom gebeurt dit niet in Vlaanderen?
Zijn er plannen om ook de werking van de terugstroombeveiligingen te handhaven? Dit omdat het in België niet gecontroleerd wordt, terwijl in de BBT's wel staat dat deze jaarlijks gecontroleerd dienen te worden.