Besteding rioolsubsidiekredieten 2023

Weet u welke van uw rioleringsprojecten in aanmerking komen voor subsidiëring in 2023? Dat vertellen AquaFlanders, de Vlaamse Milieumaatschappij en VLARIO u graag tijdens een webinar voor gemeenten en rioolbeheerders.

Van de 122 miljoen euro voorziene vastleggingskredieten is vorig jaar slechts 84 miljoen euro effectief vastgelegd. De overige 38 miljoen euro is eind 2022 door de Vlaamse Regering verschoven naar andere projecten. De Vlaamse Regering besliste dat er acties op korte termijn nodig zijn om de zaken sneller te doen verlopen. Ze voorziet een grondige herziening van de financiering voor de volgende legislatuur.

AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, zet mee haar schouders onder de doelstelling om de rioolsubsidiekredieten maximaal aan te wenden. We engageren ons om de vastleggingen van de kredieten in 2023 mee op te volgen.

Dit hebben we onder meer gedaan via een bevraging van de rioolbeheerders, samen met de VVSG. De resultaten hiervan zie je in het webinar.

Bekijk de presentatie via onderstaande link.

Wat vond je van het webinar? Laat het ons weten door twee korte vragen te beantwoorden.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Veelgestelde vragen

Hoeveel bedraagt het subsidiebedrag voor projecten die op het oude subsidiebesluit (van voor mei 2017) stonden en gegund zullen worden in 2023 in totaal voor alle gemeenten samen?
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) is ook van toepassing op het openbaar domein. Hoe zit het met de verkavelingen?
Wat gebeurt er met een dossier dat als aanbestedingsdossier wordt ingediend en niet meer voldoet aan de maximale kost per inwonersequivalent?
Hoe verwachten jullie dat het beschikbare, jaarlijkse subsidiekrediet de komende jaren zal evolueren ?
Wanneer kunnen we een beslissing verwachten over de indiening binnen de eerste projectoproep GIP?
Wanneer zal het programma definitief vastgelegd worden?
Kan een subsidieaanvraag tot meerdere categorieën behoren of moet ik dan kiezen voor de hoogste prioriteit?
Hoe ga ik om met onteigeningen waarbij ik vooraf geen zicht heb op realisatietermijnen?
Hoe moet ik aanpassingen communiceren voor projecten die voor februari zijn ingediend in AWIS-projecten maar nog niet goedgekeurd zijn?
Wat gebeurt er met oude dossiers uit de periode 1999-2005 die nu nog altijd muurvast zitten ?
Hoe ga ik om met onvoorziene, duurdere uitvoeringstechnieken, zoals bemaling of speciale technieken om willen van het behoud van bomen, die opgelegd worden in de omgevingsvergunning?
Hoeveel inwonersequivalenten worden in mindering gebracht van het reductiedoel bij decentrale zuivering?