Bescherming van grondwaterwinningen

Actualiseer en optimaliseer de regelgeving rond de bescherming van grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening.

De versnelde concretisering van het nieuwe kader voor bescherming van grondwaterwinningen is noodzakelijk.

Hierbij dienen we het principe van beschermingszones in de diepte verder te verankeren. Anderzijds is de afbakening nodig van de nieuwe beschermingszones via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), waardoor de administratieve rompslomp voor de waterbedrijven beperkt blijft.