Kwaliteit van het drinkwater: onze gemeenschappelijk bekommernis

Het drinkwater dat in Vlaanderen wordt geleverd, moet voldoen aan de wettelijk opgelegde kwaliteitseisen voor water voor menselijke consumptie op het punt waar het door de abonnee wordt gebruikt. Artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2009 inzake de kwaliteit en levering van water dat bestemd is voor menselijke consumptie, bepaalt dat het drinkwater aan de kraan te allen tijde gezond en schoon moet zijn. AquaFlanders, de federatie van de waterbedrijven en rioolbeheerders, geeft nader uitleg.

Lood

Artikel 2§2 van het besluit legt minimale kwaliteitseisen op. Voor lood bedraagt de norm 10 μg per liter.

Lood is in hoofdzaak afkomstig van materialen waarmee het water in contact komt. Loden leidingen vormen de belangrijkste bron. Daarnaast kan lood ook als sporenelement voorkomen in legeringen, wat kan zorgen voor een beperkte loodtransfer naar het drinkwater.

Inname van lood kan een invloed hebben op de gezondheid. Dat kan leiden tot neurologische en cardiovasculaire effecten, een verminderde nierfunctie en een lagere vruchtbaarheid.

De drinkwaterbedrijven hebben zich ingeschreven in de uitvoering van het loodactieplan van de VMM. Zij hebben ondertussen alle loden aansluitingen in het openbaar terrein vervangen. Daarnaast kiezen ze voortaan voor loodarme materialen en legeringen, tot en met de watermeter.

Voor het loodvrij maken van de binneninstallatie is ook de hulp van andere partijen noodzakelijk, waaronder die van de eigenaar. Lokale overheden kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Zo kunnen ze een actieplan uitwerken waarin de eliminering en vervanging van de loodhoudende materialen in de eigen gebouwen wordt voorzien. Daarnaast kunnen ze ook mee instaan voor de sensibilisering van de burgers via hun eigen communicatiekanalen.

Pesticiden

Om de kwaliteit van het drinkwater op peil te houden, is het belangrijk elke vervuiling bij de bron aan te pakken. Zo is het essentieel ervoor te zorgen dat pesticiden niet in ons grondwater, onze rivieren en uiteindelijk in ons drinkwater terechtkomen. Sinds 19 juli 2017 is het trouwens verboden om glyfosaat, een veel toegepast herbicide, te gebruiken in tuinen, op terrassen en opritten. Lokale overheden hebben daarbij een voorbeeldfunctie naar de burgers toe.

Dat kunnen ze doen door de Vlaamse regelgeving strikt toe te passen en geen pesticiden te gebruiken voor het onkruidvrij houden van het openbaar terrein in de stad of gemeente. Er bestaan milieuvriendelijke technieken als alternatief. Bovendien kunnen ze ook hier de burgers aanmoedigen om het goede voorbeeld te volgen.

Medicijnen

Medicijnen die in het water terechtkomen, kunnen schadelijk zijn voor het milieu en voor de gezondheid. Veel medicijnen die vervallen zijn, worden via het toilet doorgespoeld. Zo komen ze via de riolering in de waterlopen en uiteindelijk ook in de waterbronnen van ons drinkwater terecht. Het kost handenvol geld om medicijnen weer uit het water te halen.

Lokale overheden en apothekers kunnen de burgers aanmoedigen om medicijnresten af te geven bij de apotheker.

Lood kraan