Kwaliteit van het drinkwater: onze gemeenschappelijke bekommernis

Het drinkwater dat de waterbedrijven in Vlaanderen leveren, moet te allen tijde voldoen aan de wettelijk opgelegde kwaliteitseisen voor water voor menselijke consumptie op het punt waar het door de abonnee gebruikt wordt. Dat bepaalt artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2009. Drinkwater aan de kraan moet met andere woorden gezond en schoon zijn.

Glas kraan

Lood

In artikel 2§2 van het besluit zijn deze minimale kwaliteitseisen vastgelegd. Voor lood bedraagt de norm 10 microgram per liter.

Lood in kraanwater is in hoofdzaak afkomstig van materialen waarmee het water in contact komt. Loden leidingen vormen de belangrijkste bron. Daarnaast kan lood ook als sporenelement voorkomen in legeringen. Dat kan zorgen voor een beperkte loodtransfer naar het drinkwater.

De inname van lood kan een invloed hebben op de gezondheid. Zo kan het leiden tot neurologische en cardiovasculaire effecten, een verminderde nierfunctie en een lagere vruchtbaarheid.

Daarom hebben de waterbedrijven hun schouders mee onder de uitvoering van het loodactieplan van de Vlaamse Milieumaatschappij gezet. Alle loden aansluitingen op het openbaar terrein zijn intussen vervangen. Daarnaast kiezen ze voortaan voor loodarme materialen en legeringen bij de aanleg van drinkwaterleidingen, tot aan de watermeter.

Voor het loodvrij maken van de binneninstallatie is echter ook de hulp van andere partijen nodig, bijvoorbeeld die van de eigenaar. Ook lokale overheden kunnen een belangrijke rol spelen. Zo kunnen ze een actieplan uitwerken om loodhoudende materialen in de eigen gebouwen te verwijderen en vervangen. Daarnaast kunnen ze ook mee instaan voor de sensibilisering van de burgers via hun eigen communicatiekanalen.

Pesticiden

Om de kwaliteit van het drinkwater op peil te houden, is het belangrijk om elke vervuiling bij de bron aan te pakken. Zo is het essentieel om ervoor te zorgen dat pesticiden niet in ons grondwater, onze rivieren en uiteindelijk in ons drinkwater terechtkomen. Sinds 19 juli 2017 is het trouwens verboden om glyfosaat, een veel gebruikte herbicide, te gebruiken in tuinen, op terrassen en opritten. Lokale overheden hebben daarbij een voorbeeldfunctie.

Dat kunnen ze doen door de Vlaamse regelgeving strikt toe te passen en geen pesticiden te gebruiken voor het onkruidvrij houden van het openbaar terrein in de stad of gemeente. Er bestaan milieuvriendelijke technieken als alternatief. Bovendien kunnen ze ook hier de burgers aanmoedigen om het goede voorbeeld te volgen.

Medicijnen

Medicijnen die in het water terechtkomen, kunnen schadelijk zijn voor het milieu en voor de gezondheid. Veel medicijnen die vervallen zijn, worden via het toilet doorgespoeld. Zo komen ze via de riolering in de waterlopen en uiteindelijk ook in de waterbronnen van ons drinkwater terecht. Het kost handenvol geld om medicijnen weer uit het water te halen.

Lokale overheden en apothekers kunnen de burgers aanmoedigen om medicijnresten af te geven bij de apotheker.

Lood kraan