Vrijwaring van drinkwatervoorraden bij ingrepen in de diepe ondergrond

Voorzie in garanties voor de vrijwaring van drinkwatervoorraden bij projecten in de diepe ondergrond, waaronder gaswinning door fracking, diepe geothermie en andere (toekomstige) activiteiten in de diepe ondergrond.

Bij het onderzoek naar de mogelijkheid tot aanwending van grondstoffen of energie uit de diepe ondergrond, is het essentieel om de nodige aandacht te besteden aan de aanwezigheid van waterwinningen.

Afstemming en overleg met de watersector is nodig. De opstelling van een grondige risicoanalyse is hierbij essentieel.

Dit moet leiden tot het treffen van gepaste voorzorgsmaatregelen om mogelijke conflicten met de watervoorziening te voorkomen bij het uitvoeren van boringen en de exploitatie van installaties.