De waterbedrijven zetten alles op alles opdat de kraan níét dicht gaat

In mei 2019 is er in de media druk gesproken over een dreigende waterschaarste. Bijna simultaan lanceerde AquaFlanders een sensibiliseringscampagne voor kraanwater. Intussen is kraanwater drinken een ware hype geworden. Je kan er eigenlijk niet meer omheen: meer dan 1.500 bekende en minder bekende Vlamingen maken op social media het statement #ikdrinkkraanwater. Echter, als we met z’n allen kraanwater gaan drinken, geraken de watervoorraden dan niet sneller uitgeput? En welke acties ondernemen de waterbedrijven om zich voor te bereiden op een waterschaarste?

Anders omgaan met water

“Ik drink kraanwater, oke!”, roept Tom Waes met overtuiging in een spotje dat op social media circuleert. Hij is niet de enige. Kraanwater drinken is een ware hype geworden. Je kan er eigenlijk niet meer omheen: meer dan 1.500 bekende en minder bekende Vlamingen maken op social media het statement #ikdrinkkraanwater. Via een sensibiliseringscampagne wil de watersector Vlaanderen aanmoedigen om kraanwater te drinken.

De campagne gaat echter verder dan enkel het promoten van kraanwater als drinkwater. “De bedoeling is om te komen tot anders en bewuster omgaan met kraanwater. We willen het bewustzijn rond de werkelijke waarde van (kraan)water vergroten. De gemiddelde Vlaming gebruikt per dag zo’n 100 liter kraanwater. Slechts een fractie daarvan wordt gebruikt als drinkwater en dat is jammer”, stelt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders. “Kraanwater is in eerste instantie een gezonde drank. Een echte Grand Cru. Die gaan we toch niet gebruiken om onze wagens mee te wassen, om het gazon te sproeien of het toilet door te spoelen? Voor dergelijke toepassingen kunnen alternatieven zoals regenwater ingeschakeld worden.”

Natuurlijk kunnen we regenwater niet voor alles gebruiken. Zo wordt om gezondheidsredenen aangeraden dat we kraanwater gebruiken om ons te wassen. Maar ook hierbij dienen we spaarzaam om te gaan met het kraanwater en bijvoorbeeld niet langer dan nodig onder de douche blijven staan. Op de campagnewebsite www.kraanwater.be vind je dan ook meer informatie over het gebruik van kraanwater en de alternatieven.

“Het is de opdracht van de waterbedrijven om vraag en aanbod aan kraanwater in evenwicht te houden”

Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders

Doemscenario’s

De voorbije weken is er in de media druk gesproken over een dreigende waterschaarste. Volgens Carl Heyrman neemt de sector hierin zijn verantwoordelijkheid. “Dat de waterstanden laag zijn, behoeft geen betoog. Maar dat betekent niet dat wij onmiddellijk geconfronteerd zullen worden met allerlei doemscenario’s waarbij er morgen geen water meer uit de kraan komt. Het is de opdracht van de waterbedrijven om vraag en aanbod aan kraanwater in evenwicht te houden. Dit doen we door aan de vraagzijde sensibiliseringsacties zoals deze te organiseren, maar ook door aan de aanbodzijde actie te ondernemen.” Carl Heyrman licht toe dat de Vlaamse waterbedrijven de laatste jaren, mede onder druk van het veranderende klimaat, geëvolueerd zijn van waterproductie- en distributiebedrijven naar integrale waterbedrijven die inzetten op een circulair model. Daar waar regenwater en afvalwater voordien na zuivering via beken en rivieren naar de zee vloeiden, vormen deze nu een bijkomende bron. Een voorbeeld hiervan is dat restwater van zowel het productie- als het distributieproces (o.a. spoelwater) opnieuw geïnfiltreerd wordt om de grondwaterreserves aan te vullen.

“Tot slot pleiten wij als de federatie van de waterbedrijven en rioolbeheerders sterk voor een verdere afname van de verharde oppervlakte in Vlaanderen. Zo kan regenwater in de bodem infiltreren en de grondwaterlagen blijven voeden”, besluit Heyrman.

“Daar waar regenwater en afvalwater voordien na zuivering via beken en rivieren naar de zee vloeiden, vormen deze nu een bijkomende bron.”

Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders

Het watergebruik van de Vlaming:

Een Vlaming verbruikt thuis gemiddeld 114 liter water per dag. Het grootste deel daarvan is leidingwater: 100 liter (88 %) komt uit de kraan. De Vlaming gebruikt dit water voornamelijk voor de douche (24 liter of 21 %), het toilet (21 liter of 19 %), de wasmachine (16 liter of 14 %) en drank en voedsel (11 liter of 10 %). Hij gebruikt ook water voor het bad, de wastafel, het wassen van textiel met de hand, de vaatwasser, de vaat met de hand, poetsen, planten en tuin en andere (42 liter of 36 %). Daarnaast drinkt de Vlaming thuis gemiddeld 0,4 liter flessenwater per dag. Meer dan 3/4 van de bevolking drinkt thuis regelmatig flessenwater.

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Meer info over de campagne #ikdrinkkraanwater

“Het leuke aan deze campagne is dat iedereen kan deelnemen. Je post gewoon een leuke selfie, video of boomerang en post deze met de hashtag #ikdrinkkraanwater. Je maakt daarmee niet alleen een statement. Je steunt zo ook een goed doel”, vertelt Carl Heyrman. Per selfie doneert AquaFlanders immers één euro aan 'Join For Water', een Vlaamse NGO die werk maakt van drinkbaar water in Afrika en Latijns-Amerika. *

Intussen hebben meer dan 60 bekende Vlamingen zich achter het initiatief geschaard en in een post hun statement gemaakt met hashtag #ikdrinkkraanwater. Ook het team achter Mei Plasticvrij steunt de campagne. Kraanwater wordt immers zonder verpakking rechtstreeks aan huis geleverd. Met zoveel steun was de toon snel gezet en werd de hashtag een ware hype op social media.

Wat je zelf kan doen:

Bereken jouw impact

Op de campagnewebsite www.kraanwater.be kan je zelf berekenen hoeveel centen en CO2 je bespaart door kraanwater te drinken. Je vindt er ook lekkere kraanwater-recepten én een hoop slimme tips om spaarzaam om te gaan met je water.

Volg de campagne op social media

Facebook: ikdrinkkraanwater
Instagram: ikdrinkkraanwater
Twitter: kraanwater_be

Maak een statement

Maak een leuke selfie, video of boomerang en share deze met de hashtag #ikdrinkkraanwater. Je maakt daarmee niet alleen een statement. Je steunt zo ook een goed doel. Per selfie doneert AquaFlanders immers één euro aan 'Join For Water', een Vlaamse NGO die werk maakt van drinkbaar water in Afrika en Latijns-Amerika. *

* de schenking aan Join For Water is begrensd op 5.000 euro.