Hemelwaterplan helpt leefomgeving in Vlaanderen verbeteren

Voor een goede leefomgeving in dorp en stad moeten we samenwerken en durven investeren.

Omgaan met extreme weersomstandigheden en klimaatverandering is een hele uitdaging. Tegelijk biedt het ontwerpers, studiebureaus, leveranciers en publieke opdrachtgevers een kans om creatief, nieuwe oplossingen en mogelijkheden te creëren voor multifunctioneel en kwalitatief gebruik van ruimte, bijvoorbeeld voor waterberging.
Door de klimaatverandering wijzigen de weerpatronen. Wetenschappers voorspellen meer neerslag in de winter. ’s Zomers krijgen we meer hitte, afgewisseld met zeer hevige regenbuien. Dat zal leiden tot meer droogte en lokale overstromingen in de zomer.

AquaFlanders wil zich inzetten op het hemelwaterplan dat beleidsmakers een concreet houvast biedt om de leefbaarheid van steden en gemeenten te verhogen. Want lokale overheden zullen moeten anticiperen op de wijzigende weerpatronen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Gelukkig zijn er tal van creatieve oplossingen, zoals de uitwerking van een hemelwaterplan die de afvoer van de neerslag in kaart brengt voor een heel grondgebied.

Daardoor krijg je duidelijk zicht op de probleemzones én kan je gericht duurzame oplossingen zoeken voor hemelwater: infiltreren, bufferen of vertraagd afvoeren. Zo wordt de publieke ruimte ‘climate proof’. Het bovengronds bergen van hemelwater krijgt hierbij voorrang. Een goed voorbeeld is het voetbalpleintje dat bij hevige neerslag kan worden ingeschakeld als waterbekken. Ook kan je het hemelwaterplan inzetten om waterberging te zoeken op privéterrein en in de publieke en semipublieke ruimte.

Bovendien kunnen de lokale beleidsmakers – over de bestuurlijke grenzen heen, in het kader van projecten – samen met de rioolbeheerder zoeken naar de meest optimale waterberging. De rioolbeheerder is de bevoorrechte partij om de lokale overheid bij te staan bij de uitwerking van een hemelwaterplan; meer info ook op de website van AquaFlanders.

Deze slimme investering in riolering en hemelwater zal niet alleen de kosten drukken maar draagt vooral ook bij tot een betere leefomgeving in Vlaanderen. Uiteraard blijft het ook nodig om de bestaande riolen goed te beheren. Want slecht onderhouden riolen en dichtgeslibde grachten kunnen leiden tot plaatselijke wateroverlast. En dat lekkende riolen de oorzaak kunnen zijn van verzakkingen en instortingen van de openbare weg, werd vorig jaar in het nieuws vaak pijnlijk duidelijk. Geen beter visitekaartje dus voor een gemeente, dan een aangenaam en veilig openbaar domein. En dat is intens verweven met een goed beheerd watersysteem en rioolstelsel.