Investeren in klimaatbestendige leefomgeving

Zet in op lokale investeringen voor een klimaatbestendige leefomgeving.

Rioolbeheerders, gemeenten en andere partners van investeringen in het openbaar domein hebben elkaar nodig om met gezamenlijke investeringen een gezonde, aangename klimaatbestendige omgeving in dorp en stad te creëren, net als duurzame watersystemen in goede staat.

Meer en meer moeten we inzetten op lokale investeringen die lokaal de waterkringloop sluiten. Rioolbeheer en regenwaterbeheer zijn inherent verbonden met wegbeheer en met het beheer van de publieke ruimte. Dit zijn bij uitstek taken voor het gemeentelijk bestuursniveau. Daarom moeten riool- en regenwaterbeheer rechtstreeks aangestuurd blijven door gemeenten. Gemeenten die dit wensen, kunnen hiervoor een beroep doen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waterbedrijven of derden.
Belangrijk hierbij is dat gemeenten deze instanties rechtstreeks kunnen aansturen (verlengd lokaal bestuur) en dat ze als individuele gemeente voldoende impact behouden. Het is aan de gemeenten zelf om autonoom te bepalen hoe ze zich hiervoor organiseren.