Doorlooptijden projecten verlagen

De doorlooptijden van projecten zijn te lang. Dikwijls zijn het gecombineerde dossiers die het langst aanslepen. Meer afstemming tussen de verschillende partners en de financierende bronnen in projecten is broodnodig.

AquaFlanders vraagt ook dat de Vlaamse regelgever de impact van nieuwe wetgeving op infrastructuurwerken beter inschat en deze zo opstelt dat de vertragingen zo minimaal mogelijk zijn. AquaFlanders zal zich verder inzetten om de oorzaken van vertragingen bij investeringsprojecten mee te analyseren en om mee te zoeken naar mogelijke oplossingen.