Vereenvoudiging administratieve rapportering

Vereenvoudig de administratieve verplichtingen van de waterbedrijven en rioolbeheerders.

De sector is een sterke pleitbezorger van een doorgedreven administratieve vereenvoudiging, waardoor het mogelijk is verdere efficiëntiewinsten te boeken. Die kunnen op hun beurt een positieve impact hebben op de waterfactuur.

Belangrijke stappen voorwaarts op dat vlak kunnen zijn: enerzijds het voorzien van een digitale dataoverdracht tussen de waterbedrijven, rioolbeheerders, gemeenten en de centrale overheid; anderzijds het hanteren van het principe van ‘One Input’, waarbij dezelfde gegevens maar één keer moeten worden ingegeven.

Vereenvoudig de rapportering en verhoog ook de transparantie door afstemming van de rapporteringsverplichtingen met de meerjarenplanning van gemeenten, rioolbeheerders en waterbedrijven.