Subsidiering van het rioleringsbeleid

Voorzie in een grondige wijziging van het rioolsubsidiebesluit.

AquaFlanders vraagt een grondige wijziging van het rioolsubsidiebesluit, met als doel:

  • zekerheid over de doelstellingen en de subsidies die daaraan gekoppeld zijn, voor elke gemeente aan het begin van de gemeentelijke legislatuur: de gemeenten en hun rioolbeheerders moeten dit mee kunnen plannen en budgetteren in hun meerjarenplanning.
  • meer flexibiliteit: de gemeenten en hun rioolbeheerder moeten zelf kunnen kiezen welke projecten ze uitvoeren om een afgesproken doel te bereiken.
  • de wijziging van het subsidiebesluit moet mee ondersteunen dat projecten sneller tot uitvoering komen (snellere administratieve afhandeling en snellere uitvoering op het terrein).
  • grotere verantwoordelijkheid bij het lokaal bestuur en haar rioolbeheerder.
  • incentive omdraaien: niet wachten op subsidies, maar streven naar een snelle uitvoering om subsidies te bekomen.