Betalingsmoeilijkheden

Bepaalde klanten die hun drinkwaterfactuur niet langer kunnen betalen, kunnen beroep doen op het OCMW.

In deze gevallen is een goede samenwerking tussen het drinkwaterbedrijf en de lokale overheid essentieel om voor de klant een haalbare oplossing te vinden voor de betaling van de drinkwaterfactuur.

Enerzijds voorziet het OCMW in sociale ondersteuning en schuldbemiddeling van klanten met een sociale indicatie of overmatige schuldenlast. Anderzijds bestaat er in de meeste gemeenten een Lokale Adviescommissie (LAC) die tussenbeide kan komen om schulden via sociale weg in te vorderen. De doelstelling van de LAC bestaat erin dat klanten, met ondersteuning van het OCMW én het drinkwaterbedrijf, tot een oplossing op maat komen waarin alle partijen zich kunnen vinden. De LAC kan ook een akkoord geven om over te gaan tot afsluiting van de drinkwatertoevoer. Deze maatregel is pas toepasbaar als alle mogelijke andere middelen om tot een regeling te komen uitgeput werden en alle partijen daarvan overtuigd zijn.