Code voor infrastructuur- en nutswerken

Toepassen van de 'code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen'

De uitvoering van infrastructuur- en nutswerken kan leiden tot heel wat hinder en ongemak indien er geen afspraken gemaakt worden. Er is een code opgemaakt die een afsprakenkader tussen de gemeenten en de netwerkbeheerders omvat. Deze code moet helpen zorgen voor een goed herstel van straten of trottoirs na nutswerken. Ze zorgt ook voor een betere afstemming van werken en voor een betere communicatie en aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers. Deze code kwam tot stand na intensief overleg tussen gemeenten, de VVSG, de netwerkbeheerders en de Vlaamse Raad der Netwerkbeheerders (VRN). De drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders engageren zich om deze code te volgen.

AquaFlanders pleit ervoor om de opgelegde afsprakenkader toe te passen.