Cybersecuritywet

Informeer de watersector over mogelijke dreigingen en maak screening van personeel mogelijk.

De wereld van vandaag heeft te maken met een aantal risico’s, zoals cyberaanvallen en terreur. Daar moeten we op een gepaste manier op anticiperen. De drinkwatersector heeft zijn voorzorgen genomen om, ook in moeilijke omstandigheden, zowel de continuïteit van de drinkwaterbevoorrading als de kwaliteit van het drinkwater te kunnen blijven garanderen.

In het geval van een effectieve bedreiging van de waterkwaliteit en een potentieel ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, heeft de Vlaamse watersector een code van goede praktijk uitgewerkt.

In geval van een bedreiging vraagt de watersector, als één van de essentiële diensten, dat het federaal crisiscentrum ons bij de problematiek betrekt en informeert.

De VMM, het Agentschap Zorg en Gezondheid (ZG) en de watersector hebben de nodige afspraken gemaakt rond crisiscommunicatie. In het kader van de cybercriminaliteit is de uitbreiding van deze crisiscommunicatie naar de diensten bevoegd voor cybercriminaliteit, van het grootste belang. De sector vraagt ook om verder te betrokken te blijven bij de implementatie van de NIS-wetgeving en wil ook een beroep kunnen doen op de expertise van de bevoegde diensten voor het screenen van nieuw personeel.