Drones boven de open drinkwaterinfrastructuur

Verbied het vliegen met drones boven open drinkwaterinfrastructuur.

Een groot deel van onze waterwinningsinfrastructuur is open, zoals de waterspaarbekkens, infiltratiepanden.

Deze zijn belangrijk in de drinkwaterproductie en vormen al een buffer voor het geval het stoppen van de inname van water noodzakelijk is. De bescherming ervan is dus heel belangrijk.

Drones vormen een risico vermits ze op chemische, bacteriologische of nucleaire wijze moedwillig het water kunnen bezoedelen.

Daarom vraagt AquaFlanders beperkingen wat betreft dronegebruik boven deze gebieden.