Erfdienstbaarheden van openbaar nut

Pas het drinkwaterdecreet aan en voorzie ook voor de waterbedrijven een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut.

In het drinkwaterdecreet zijn de wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut beperkt tot de federale transmissienetbeheerder, de houders van een vervoersvergunning voor aardgas, de operatoren van elektronische communicatienetten en Aquafin. De waterbedrijven en rioolbeheerders zijn hierin niet opgenomen.

AquaFlanders vraagt om het drinkwaterdecreet aan te passen en ook voor de waterbedrijven en rioolbeheerders een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut te voorzien.

Gerelateerde links