Handhaving voor de rioolbeheerder

Versterk de handhaving via een tweesporensysteem.

Momenteel zijn de handhavingsmogelijkheden voor de rioolbeheerder om tot een conforme keuring van de privéwaterafvoer te komen, te beperkt.

AquaFlanders pleit voor een tweesporensysteem qua handhaving:

• handhaving door de rioolbeheerder;

• handhaving door de milieutoezichthouders (de gemeente en de VMM).

Er zijn twee overtredingen die handhaving nodig hebben: enerzijds het niet hebben van een keuringsattest, anderzijds fouten bij de aanleg van de privéwaterafvoer.