Meerjarenplanning voor het rioolbeleid

Opname van het rioolbeleid in de omgevingsanalyse en de meerjarenplanning

De noden voor het rioolstelsel bestaan uit drie pijlers: de aanleg van het ontbrekende net, het in goede staat houden en het tijdig vervangen en de optimalisaties van het bestaande net. Dit kan bijvoorbeeld door de afkoppeling van regenwater en het voorzien van extra berging om hevige neerslag op te vangen.