Ruimtelijk beleid

De gemeente kan samen met AquaFlanders een ruimtelijk beleid uitwerken en zo extra ruimte creëren voor water en dus een hogere waterveiligheid.

Scheiding van afval- en regenwater

Het is een fabeltje dat tegen 2027 alle bestaande riolen door een gescheiden stelsel moeten worden vervangen. Het is wel zo dat sinds 1 augustus 2008 alle riolen die in Vlaanderen aangelegd of vernieuwd worden, een optimaal gescheiden stelsel moeten zijn. De afkoppeling van de verhardingen van zowel het openbaar domein als van het privéterrein is noodzakelijk.

Binnen het GUP zijn een aantal gebieden afgebakend waar een uitzondering op die verplichte aanleg van een optimaal gescheiden stelsel mogelijk is. Indien een gemeente/rioolbeheerder buiten deze gebieden een uitzondering wil verkrijgen, is het nodig dit te motiveren en te onderbouwen met een gedetailleerd hemelwaterplan van het gebied.

Water vasthouden aan de bron en privéwaterafvoer

Zuiver regenwater versneld afvoeren via een vuilwaterriool is zinloos. Regenwater versneld afvoeren kan ook wateroverlast veroorzaken.
Daarom moeten de inwoners en bedrijven het regenwater van hun privéterrein scheiden van het afvalwater en het ook afkoppelen van de riool.
Afkoppelen is meer dan scheiden. Afkoppelen is het regenwater van privéterrein niet aansluiten op de riool, maar het overschot aan regenwater eerst infiltreren en bufferen op eigen terrein om het dan met een eventuele noodoverloop op een gracht aan te sluiten.
Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht.
AquaFlanders en VLARIO werken aan een gezamenlijk keuringssysteem voor de privéwaterafvoer. Ook de uitwerking van de inventarisatie en toetsing van de stedenbouwkundige regels zal hierbij gebeuren.