Verplaatsen van leidingen bij werken

Voorzie gelijke middelen voor alle nutssectoren bij het verplaatsen van leidingen door nutsbedrijven in opdracht van de overheid. Doe dit via een herziening van de wet van 1938.

Bij het verplaatsen van nutsleidingen is er een ongelijke behandeling tussen de sectoren.

AquaFlanders vraagt om de wet van 17 januari 1938 inzake het verplaatsen van leidingen door nutsbedrijven in opdracht van de overheid aan te passen en werkt in overleg met de publieke nutssectoren een regeling uit met een nieuwe totaalvisie op de diverse gerelateerde aspecten van verplaatsingswerken (subsidies, retributies, operationele aanpak…) waarbij alle publieke nutssectoren op dezelfde behandeling kunnen rekenen.

Een overheveling van deze bevoegdheid van het federale naar het Vlaamse niveau is hierbij te overwegen.

Gerelateerde links