Spaarzaam en duurzaam watergebruik

Met z'n allen moeten we de voortouw nemen rond spaarzaam en duurzaam watergebruik.

We hebben de afgelopen twee jaren te kampen gehad met zeer warme en droge periodes. Waterschaarste is hierdoor een zeer actueel woord geworden. Ondanks de extreme situatie in de voorbije zomers, is de levering van het kraanwater nooit onderbroken geweest. Deze leveringszekerheid is er niet zomaar gekomen: ze is het resultaat van de uitrol van een ambitieus sectoraal actieplan. Dit plan houdt maatregelen in op verschillende fronten, zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde. Langs de aanbodzijde wordt ondermeer gewerkt op de optimalisering van bestaande bronnen en op het zoeken en aanboren van nieuwe bronnen: zo zijn afvalwater en brakwater nieuwe bijkomende bronnen voor de productie van drinkwater geworden. Ook wordt ijverig gewerkt aan de onderlinge koppeling van de leidingsstelsels van de verschillende waterbedrijven zodat kraanwater van waterrijkere naar waterarmere streken kan getransporteerd worden. Ook op het vlak van innovatie is de sector niet blijven stilzitten. Nieuwe sensoren en technieken worden ingezet om een nog beter netbeheer te kunnen verzekeren. Innovatieve technieken worden ook ingezet voor de opsporing van lekken.

Aan de vraagzijde zet de watersector volop in op sensibilisering van de gebruikers van kraanwater. De campagne #ikdrinkkraanwater is erop gericht om de gebruikers aan te zetten tot spaarzaam gebruik van het kwaliteitsproduct ‘Kraanwater’. Dit kraanwater is een perfecte dorstlesser, een ware Grand Cru. Daar gaan we onze tuin toch niet mee sproeien of onze auto’s mee wassen!

De waterbedrijven nemen hun verantwoordelijkheid in alle omstandigheden op. Door vraag en aanbod in evenwicht te houden zullen ze de levering van kraanwater ook morgen verzekeren. Voor ons is het duidelijk: De kraan gaat niet dicht! Gisteren niet, vandaag niet en ook morgen niet!

Doordat de leveringszekerheid in december 2013 verankerd werd in het drinkwaterbesluit, hebben de waterbedrijven de opdracht gekregen om een leveringsplan en langetermijnvoorzieningsplan op te maken in samenwerking met de VMM.