Innovatie in de watersector

Wetenschappelijk onderzoek, innovatieve technieken en zelfs gebruik van drones. De watersector zet in op verschillende fronten. De sector heeft serieuze stappen gezet om zijn processen te optimaliseren. In deze blog lichten we een tipje van de sluier op. Alle innovatieve processen binnen de watersector belichten, is echter onhaalbaar binnen de ruimte van één blog. Daarom diepen we graag een vorig onderwerp verder uit: niet in rekening gebracht water of NRW. Of, hoe innovatie een impact heeft op lekken herstellen en zelfs vermijden.

NRWat?

In een vorig blogartikel gingen we al uitgebreid in op wat NRW nu juist inhoudt. NRW bestaat immers uit meerdere componenten. Werkelijke waterverliezen door lekken vormen daarvan de grootste. De waterbedrijven hebben daarom een actieplan opgezet dat volop inzet op proactieve lekdetectie. De waterbedrijven volgen daarvoor twee sporen: lekken vermijden en lekken herstellen.

Hoe gaan de waterbedrijven dan concreet te werk? En wat heeft dit te maken met innovatie?

Lekken vermijden

Uit onderzoek blijkt dat leidingdruk een belangrijke rol speelt bij lekverliezen. Plotse drukpieken en hoge leidingdruk in het algemeen, verhogen de kans op lekken in het leidingnetwerk. De leidingen kunnen namelijk te veel spanning ervaren en barsten vertonen.

Toch is een voldoende hoge druk belangrijk om het water tot bij de consument te krijgen. Met behulp van sensoren brengen de waterbedrijven die drukpieken nu beter in kaart. Zo kunnen ze zoeken naar een optimale druk die ervoor zorgt dat het water toch bij de klant toekomt, maar zonder te hoge spanning op de leidingen te zetten. Dat voorkomt een aanzienlijk aantal lekken waardoor het NRW verder daalt.

Meettoestel hogere resolutie

Lekken herstellen

Daarnaast focussen de waterbedrijven op het herstellen van lekken. Dit houdt echter meer in dan louter een leiding vervangen wanneer er melding wordt gemaakt van een lek. Grote barsten in leidingen hebben maar een beperkt aandeel in het lekverlies. Vaak gaat het om kleine lekken onder de grond.

Deze ondergrondse lekken zijn niet altijd makkelijk op te sporen. Meer meten is de sleutel. Daarom rusten de waterbedrijven het leidingnetwerk uit met slimme sensoren. Ook de digitale watermeter bij jou thuis en de opdeling van het distributienet in kleinere zones die nauwkeurig gemonitord worden (District Metered Areas) dragen hun steentje bij. Plotse toenames in waterverbruik kunnen namelijk wijzen op lekken. Door het verbruik beter te meten, kunnen de waterbedrijven dan ook sneller ingrijpen.

Om de lekken vervolgens op te sporen, gebruiken ze satellietbeelden, warmtecamera’s en drones. Die maken beelden die door verschillende programma’s en apps geanalyseerd worden. Ook met artificiële intelligentie is al volop geëxperimenteerd. Zo verkleinen de waterbedrijven stelselmatig het zoekgebied. Is het zoekgebied klein genoeg? Dan gaan lekzoekers ter plaatse om de exacte locatie op te sporen en het lek te herstellen.

Ook zij maken gebruik van innovatieve technieken, zoals slimme, rollende sensoren die ze door de leidingen sturen om lekken en zwakke plekken te detecteren. Op die manier laten we zo weinig mogelijk water verloren gaan.

Op vlak van NRW is dus al heel wat vooruitgang geboekt. Maar, de sector wil hier niet stoppen. De waterbedrijven zijn bijvoorbeeld constant op zoek naar partnerschappen met technologische bedrijven om sneller innovatieve oplossingen op het spoor te komen. Door te blijven inzetten op innovatieve technieken willen ze het NRW stukje bij beetje verder terugdringen.