Strategisch plan waterbevoorrading in Vlaanderen

Levering verzekeren nu en in de toekomst

Elk waterbedrijf kreeg van de overheid de opdracht om een leveringsplan en langetermijn-voorzieningsplan op te maken. De leveringsplannen geven de overheid een beter inzicht in de organisatie van de openbare watervoorziening. Ze geven een overzicht van de winnings-, productie- en leveringsinfrastructuur en hun capaciteit, en beschrijven de werking bij normale en verstoorde omstandigheden. De langetermijn-voorzieningsplannen voorspellen het verbruik en geven een overzicht van de geplande investeringen om de watervoorziening te blijven garanderen.

In de waterbeleidsnota van de Vlaamse Regering wordt expliciet verwezen naar de opmaak van een strategisch plan waterbevoorrading. Het doel van de Strategische Planning voor Waterbevoorrading (SPW) is het maximaal verzekeren dat de vraag en behoefte naar water op duurzame wijze kan worden ingevuld, nu en in de toekomst. Voor het deel collectieve waterbevoorrading bouwt dit deel van het SPW verder op de leveringsplannen en langetermijnvoorzieningsplannen. Een belangrijk onderdeel is het responsbeleid nu en in de toekomst, zoals investeringsprojecten gericht op leveringszekerheid, pijlers voor het toekomstig beleid.

Dankzij de inspanningen van de sector heeft de VMM op 15 oktober 2020 het SPW gepubliceerd.