Kraanwater besparen: een opdracht voor iedereen

De waterscan brengt de mogelijkheden tot reductie van het verbruik in kaart en de waterfactuur kan hierdoor flink dalen. Ook vragen we om het rationeel watergebruik te sensibiliseren.

Drinkwater is een kostbaar goed, waarmee we spaarzaam moeten omgaan. Een zorgvuldig en duurzaam watergebruik laat toe om stevig te besparen op de drinkwaterfactuur. Een waterscan van de installaties in uw overheidsgebouwen is hierbij een ideaal instrument. De mogelijkheden tot besparing, met quick wins, worden hierbij in kaart gebracht door een expert.

Daarnaast kunnen ook huishoudelijke klanten gebaat zijn bij een waterscan van hun installatie. Voor beschermde klanten is de bovendien steeds gratis. Voor bepaalde andere huishoudelijke klantengroepen is de waterscan gratis onder voorwaarden: (1) Klanten die worden voorgedragen door een OCMW, al dan niet in het kader van de werking van de Lokale Adviescommissie voor afsluiting; (2) Klanten die worden voorgedragen door een CAW of een andere instelling voor schuldbemiddeling; (3) Klanten bij wie een gratis energiescan werd uitgevoerd en die actief een waterscan aanvragen. De voorwaarden omvatten de bereidheid tot samenwerking en een verbruik dat 50% hoger ligt dan gemiddeld.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik spaarzaam met kraanwater omgaan?