Opleiding hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen

Het garanderen van de kwaliteit van het drinkwater is topprioriteit voor de Vlaamse watersector. Dit maakt dat het hanteren van een strikte hygiëne bij werkzaamheden aan drinkwaterleidingen van cruciaal belang is. AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, stelt daartoe de nieuwe opleiding ‘hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen’ voor. Deze opleiding richt zich tot alle uitvoerders uit de watersector en de bouwsector.

Overzicht

  • De lesgevers zijn experten met betrekking tot hygiëne van de drinkwaterleidingen
  • Deze praktijgerichte lessen zijn bedoeld voor medewerkers van de waterbedrijven en uitvoerders van de werkzaamheden

Voorwaarden

  • De lessen gaan door in het Nederlands. De deelnemers moeten de Nederlandse taal beheersen.
Reglement vakopleiding hygiënisch en veilig werken

Praktisch:

  • Opleiding + examen
  • Duur: 8u00 - 16u00
  • Inclusief broodjeslunch

Prijs:

  • AquaFlanders-leden 150 EUR/deelnemer - niet AquaFlanders-leden 200 EUR/deelnemer.
  • Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.0230535 (*)

(*) Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden, raadpleeg de KMO-website.

Voor de inschrijvingen wordt het principe 'first come, first serve' toegepast. Als de vraag groter is dan het aanbod, wordt er gekeken naar de datum en het uur van inschrijving.

De vakopleiding wordt elk jaar georganiseerd in de periode van december t.e.m. maart.

De eerstvolgende vakopleiding zal starten in december 2020. Personen die ingeschreven zijn via de 'wachtlijst' krijgen de mogelijkheid om een data naar voorkeur te kiezen.

Inschrijven

Jouw gegevens
Kopie identiteitskaart