Werkopdracht

Heb je een keuring aangevraagd? Je keurder is dan verplicht om je op de hoogte te brengen van de werkopdracht. Het is belangrijk om dit document grondig door te nemen en te bevestigen voor akkoord (via ondertekening van dit document, via ondertekening van de inventaris of via een digitale bevestiging per mail aan de keuringsorganisatie). Deze bevestiging zal toegevoegd worden aan het keuringsdossier. Heb je geen kennis genomen van het document of niet voldaan aan de werkopdracht, dan kan de keuring immers niet plaatsvinden.

De werkopdracht bevat informatie over:

  • de keuring die zal uitgevoerd worden (o.a. voorwerp van keuring),
  • de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden (zowel door de opdrachtgever als de keurder),
  • de middelen die nodig zijn om de keuring te kunnen uitvoeren (bv. het voorzien van elektriciteit door de opdrachtgever),
  • aansprakelijkheid in geval van schade,
  • privacy en
  • info over de klachtenprocedure.

Per type keuring is er een apart werkopdracht. Dit betekent dus dat er vier werkopdrachten zijn:

  1. Binneninstallatie (BI)
  2. Niet-aangesloten binneninstallatie (NABI)
  3. Tweedecircuitwater (TCW)
  4. Privéwaterafvoer (PWA)