Academische zitting: samen werken aan de toekomst van water

De watersector is volop in beweging. Klimaatverandering leidt tot droogte en waterschaarste, maar ook wateroverlast. Dat besef rijpt bij het grote publiek en bedrijven, de overheden zijn overtuigd en hebben een strategie uitgewerkt. Alle actoren in de Vlaamse watersector hebben hun krachten gebundeld om te komen tot een integraal waterbeleid en circulair watergebruik.

Tijdens de jaarlijkse academische zitting van AquaFlanders maken de waterbedrijven en rioolbeheerders een stand van zaken op en bekijken ze welke acties de sector op touw heeft staan. De academische zitting vertrekt vanuit de Blue Deal van de Vlaamse regering en focust vervolgens op de strategische plannen die AquaFlanders samen met de VMM en de drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders uitwerkte. Het doel? Een volledig overzicht geven van hoe de watersector Vlaanderen wapent tegen het veranderende klimaat.

“De waterbedrijven en rioolbeheerders engageren zich samen met de Vlaamse overheid om de watercyclus te sluiten. Zo werken ze samen aan de toekomst van water in Vlaanderen.”

Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders
Thumbnail