AquaFlanders ontvangt accreditatie ISO 17020:2012 type A voor keuring privéwaterafvoer

Vanuit haar rol als kwaliteitsbewaker zorgt sectorfederatie AquaFlanders onder meer voor de keuringen van waterinstallaties en privéwaterafvoeren. De kwaliteit van onze dienstverlening staat daarin centraal. We zijn dan ook verheugd om onze accreditatie volgens ISO 17020:2012 type A voor de keuringen van de privéwaterafvoer aan te kondigen.

De accreditatie is op 12 oktober 2023 verleend door BELAC via een bijlage aan certificaat 688-INSP. Deze accreditatie bevestigt dat we als keuringsinstelling onze rol ter harte nemen. Het is een erkenning dat de kwaliteit van keuringen uitgevoerd door erkende AquaFlanders-keurders gegarandeerd is.

Het bevestigt ook dat AquaFlanders voldoet alle wettelijke voorwaarden, vastgelegd in het vastgelegd in het Ministerieel Besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer (BS 15 mei 2023).

Kwaliteit is onze topprioriteit. Zowel van water als van onze dienstverlening. We zijn dan ook trots op de erkenning van de inspanningen die we samen met onze keurders leveren om deze kwaliteit elke dag opnieuw te garanderen

Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

Kwaliteitsbewaking is topprioriteit

De waterbedrijven en rioolbeheerders, verenigd binnen AquaFlanders, waken continu over de kwaliteit van het drinkwater en het veilig en goed functioneren van het openbare drinkwater- en rioleringsstelsel. Een correcte uitvoering en werking van installaties voor watertoevoer en -afvoer bij particulieren en bedrijven hebben hierop een belangrijke invloed.

Zo kunnen foutief uitgevoerde waterinstallaties leiden tot verontreinigingen van het drinkwater, bijvoorbeeld met regenwater, wat een risico vormt voor de volksgezondheid. Anderzijds kan een foutief uitgevoerde privéwaterafvoer ertoe leiden dat vervuild water ongezuiverd in onze waterlopen terechtkomt. Het is dan ook essentieel dat de keuring van deze installaties wordt uitgevoerd door goed opgeleide, onafhankelijke keurders. Informatie uit keuringen van privéwaterafvoeren is bovendien erg nuttig voor gemeenten in het kader van handhaving.

Als opleidingscentrum biedt AquaFlanders een opleiding en permanente vorming aan keurders. Met het AquaFlanders Keuringsplatform (AFK), stelt de keuringsinstelling bovendien een kwaliteitsvol en uitgebreid platform ter beschikking van zowel keurders en exploitanten als van gemeenten. Hiermee kunnen zij vlot informatie uitwisselen over keuringen, digitale archieven bijhouden en de jaarlijkse rapportering uitvoeren. De ISO 17020-accreditatie door Belac is een bevestiging dat de kwaliteit van deze opleidingen en diensten gegarandeerd is.

Gerelateerde links