AquaFlanders Keuringsplatform

Op 1 januari 2021 werd de keuring van de privéwaterafvoer grondig herzien. Op deze pagina krijg je meer uitleg over de impact van deze vernieuwde keuringen en wat AquaFlanders je te bieden heeft. Je maakt kennis met ons volledig nieuwe keuringsplatform en krijgt uitleg over hoe je hiermee aan de slag kan gaan.

Wat betekent de vernieuwde rioolkeuring?

Sinds 1 januari 2021 hebben rioolbeheerders een informatieplicht. Zij moeten aan gemeenten doorgeven welke keuringen - na een bepaalde hersteltermijn - niet conform zijn. Zo kan de gemeente instaan voor de verdere handhaving op de niet-conforme keuring.

Deze herstelmaatregelen en hersteltermijnen zijn toegevoegd op het AquaFlanders keuringsattest. Zo krijgen klanten en titularissen de nodige informatie over niet-conforme delen van hun installatie. Ook de termijnen waarbinnen zij dit moeten rechtzetten en een herkeuring moeten aanvragen vinden ze hier terug. Deze hersteltermijn is via een Ministerieel Besluit vastgelegd op 60 dagen.

Wat hebben we je te bieden?

Het volledig nieuwe AquaFlanders Keuringsplatform (AFK) is ontwikkeld conform het Ministerieel Besluit.

Keurders

Met het AFK kan je eenvoudig keuringsattesten opmaken en aanpassen. Je krijgt ook een handig overzicht van alle door jou uitgevoerde keuringsattesten. Via het platform krijg je bovendien toegang tot een documentenbibliotheek en ontvang je nieuwsberichten.

De opleidingen voor keurders vind je via deze link.

Gemeenten en rioolbeheerders

Als gemeente en/of rioolbeheerder kan je keuringsattesten en bijhorende dossiers opvragen via het platform. Door een aantal handige zoekfilters kan je op een eenvoudige manier de opvolging van de omgevingsvergunning en keuring combineren. Ook de opvolging en handhaving van de privéwaterafvoer doe je in een handomdraai met de handhavingsmodule. Een koppeling aan het omgevingsloket zit in de pijplijn.

Is je gemeente ook rioolbeheerder? Dan kan je op een eenvoudige manier voldoen aan de jaarlijkse rapporteringsverplichting voor de VMM. Deze gegevens worden automatisch uitgewisseld. Het protocol voor de mededeling van deze persoonsgegevens kan je hier raadplegen.

Bijkomend is het AFK gekoppeld aan de Woningpas. Via deze weg kunnen alle Vlamingen de keuringsattesten van de privéwaterafvoer en waterinstallatie van hun woning raadplegen.

Consumenten

Als consument heb je geen toegang tot het AFK. Je kan alle attesten (met keuringsdatum na 1/1/2021) van jouw woning raadplegen via de Woningpas.

Tarieven

Aan de slag met het AquaFlanders Keuringsplatform

Het AFK is beschikbaar voor keurders, gemeenten en rioolbeheerders.

Keurders

Ben je een door AquaFlanders erkende keurder? Vraag je login aan via keuringen@aquaflanders.be.

Gemeenten en rioolbeheerders

Ben je nog niet geregistreerd?

Voordat je met het AFK aan de slag gaat, moet je gemeente het protocol 'Privacy overeenkomst' goedkeuren in het kader van de GDPR-wetgeving. Dit protocol bezorg je ingevuld en ondertekend via secretariaat@aquaflanders.be.

Nadat we het ondertekende protocol en de contactgegevens van je gebruikers hebben ontvangen, krijg je toegang tot het AFK. Heeft je gemeente het rioolbeheer uitbesteed? Dan zie je standaard alleen de niet-conforme attesten voor jouw gemeente. Om ook toegang te krijgen tot de conforme attesten, moet je een gemeenteraadsbeslissing voorleggen zoals vermeld in het protocol.

Wens je ook toegang tot de handhavingsmodule? Gemeentelijke rioolbeheerders krijgen meteen toegang na het ondertekenen van het protocol. Besteed je als gemeente je rioolbeheer uit, bezorg ons dan het ondertekende 'Addendum handhavingsmodule'. Je vindt het hieronder bij de downloads.

Het protocol kan je hieronder downloaden.

  • Je gemeente is ook rioolbeheerder: download het document 'Gemeentelijke rioolbeheerder'
  • Je gemeente is geen rioolbeheerder en wenst toegang tot het AFK: download het document 'Gemeente'
  • Je gemeente is geen rioolbeheerder en wenst toegang tot het AFK en de handhavingsmodule: download het document 'Gemeente' en 'Addendum handhavingsmodule'

Heb je vragen over het protocol of de GDPR-wetgeving? Contacteer ons via secretariaat@aquaflanders.be.

Meer informatie?

Bekijk hieronder het webinar dat we speciaal voor gemeenten organiseerden.

Zoek je meer algemene informatie over de keuring van de privéwaterafvoer? Die informatie vind je op onze website of op de website van de VMM.