AquaFlanders Keuringsplatform

Vanuit haar rol als kwaliteitsbewaker zorgt sectorfederatie AquaFlanders onder meer voor de keuringen van waterinstallaties en privéwaterafvoeren. De kwaliteit van onze dienstverlening staat daarin centraal. Met het AquaFlanders Keuringsplatform stellen we dan ook een kwaliteitsvol en uitgebreid platform ter beschikking van zowel keurders, rioolbeheerders, waterbedrijven, als gemeenten.

AquaFlanders is door BELAC geaccrediteerd volgens ISO 17020:2012 type A voor keuringen van de privéwaterafvoer en type C voor keuringen van de binneninstallatie, niet-aangesloten binneninstallatie en de installatie voor tweedecircuitwater (certificaatnummer 688-INSP). Deze accreditatie bevestigt dat we als keuringsinstelling onze rol ter harte nemen. Het is een erkenning dat de kwaliteit van keuringen uitgevoerd door AquaFlanders-keurders gegarandeerd is.

Wat hebben we je te bieden?

Het AquaFlanders Keuringsplatform (AFK) is ontwikkeld conform het Ministerieel Besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer (BS 15 mei 2023).

Gemeenten en rioolbeheerders

Als gemeente en/of rioolbeheerder kan je keuringsattesten (conform en niet-conform) en bijhorende dossiers opvragen via het platform. Door een aantal handige zoekfilters kan je op een eenvoudige manier de opvolging van de omgevingsvergunning en keuring combineren.

Ook de opvolging en handhaving van de privéwaterafvoer doe je in een handomdraai met de handhavingsmodule. Deze module herkent automatisch dossiers die opvolging en handhaving vereisen. Een gebruiksvriendelijk dashboard geeft je een overzicht van lopende en op te starten dossiers. Gedetailleerde info over attesten en een handhavingshistoriek geven je meer inzicht in de dossiers. Bovendien kan je eenvoudig acties toewijzen om je handhavingsproces vlot op te volgen en afkoppelingstrajecten opvolgen met een speciaal hiertoe ontwikkelde functionaliteit.

Een koppeling met het omgevingsloket zit in de pijplijn.

Is je gemeente ook rioolbeheerder? Dan kan je op een eenvoudige manier voldoen aan de jaarlijkse rapporteringsverplichting aan VMM. Deze gegevens worden automatisch uitgewisseld. Het protocol voor de mededeling van deze persoonsgegevens kan je hier raadplegen.

Waterbedrijven

Als waterbedrijf ontvang je alle keuringsattesten betreffende de keuring van de waterinstallatie in je werkingsgebied.

Keurders

Met AFK kan je vlot keuringsattesten opmaken en aanpassen, zowel voor de privéwaterafvoer als voor de binneninstallatie, niet-aangesloten binneninstallatie en installatie voor tweedecircuitwater. Je krijgt ook een handig overzicht van alle door jou uitgevoerde keuringen. Via het platform krijg je bovendien toegang tot een documentenbibliotheek en ontvang je nieuwsberichten.

De opleidingen voor keurders vind je via deze link.

Consumenten

Als consument heb je geen toegang tot AFK. Je kan alle attesten (met keuringsdatum na 1/1/2021) van jouw woning raadplegen via de Woningpas.

Aan de slag

AFK is beschikbaar voor keurders, gemeenten, rioolbeheerders en waterbedrijven.

Gemeenten en rioolbeheerders

Flow registratie

Registreren

Registreer je via deze link.

Protocol ondertekenen

Voordat je met het AFK aan de slag gaat, moet je gemeente het protocol 'Privacy overeenkomst' goedkeuren in het kader van de GDPR-wetgeving. Dit protocol bezorg je ingevuld en ondertekend via secretariaat@aquaflanders.be. Het protocol kan je hieronder downloaden.

Heb je vragen over het protocol of de GDPR-wetgeving? Contacteer ons via secretariaat@aquaflanders.be.

Aan de slag

Tarieven

Waterbedrijven

Na het ondertekenen van het protocol kunnen de waterbedrijven gebruikers registreren via keuringen@aquaflanders.be.

Keurders

Ben je een door AquaFlanders erkende keurder? Vraag je login aan via keuringen@aquaflanders.be.

Meer informatie?

Bekijk hieronder de webinars over het AFK en de handhavingsmodule die we speciaal voor gemeenten organiseerden.

Zoek je meer algemene informatie over de keuring van de privéwaterafvoer? Die informatie vind je op onze website of op de website van de VMM.