Keuring van mijn riolering

De Europese Unie legt aan haar deelstaten de verplichting op om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Vlaanderen heeft deze Europese regelgeving omgezet in Vlaamse wetgeving. Die regelgeving vraagt onder meer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering. Vlaanderen heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en zuiveringsinstallaties. Om deze investeringen optimaal te laten renderen, is het belangrijk dat de privéwaterafvoer correct is aangelegd. Dit betekent dat de manier waarop de afvoer is aangesloten op het openbaar rioleringsnet - of op een gracht - en de hoeveelheid en kwaliteit van het water dat je afvoert in orde moeten zijn. Daarnaast zet de overheid zich in om regenwater maximaal te hergebruiken en te laten infiltreren in de grond.

De keuring van jouw privéwaterafvoer is daarom noodzakelijk in het kader van goed waterbeheer

Je kan daarvoor beroep doen op een erkende AquaFlanders-keurder. Vanuit onze rol als kwaliteitsbewaker zorgen we onder meer voor de keuringen van waterinstallaties en privéwaterafvoeren. De ISO 17020-accreditatie door Belac bevestigt dat we deze rol ter harte nemen. De kwaliteit van keuringen, uitgevoerd door erkende AquaFlanders-keurders, is gegarandeerd en voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

In volgende gevallen is een keuring verplicht:

  • Bij nieuwbouw of herbouw.
  • Als je een nieuwe, bijkomende aansluiting aanvraagt.
  • Als je een individuele sanering (IBA) plaatst.
  • Nadat een inbreuk is vastgesteld.
  • Bij een afkoppelingsproject voor de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is.
  • Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande niet-conforme keuring van de privéwaterafvoer.

Wat controleert de keurder?

Voor de afvoer van afval- en regenwater gaat de keurder na of deze aansluitbaar is op de rioleringsinfrastructuur:

  • het afval- en regenwater moet correct gescheiden zijn op privéterrein;
  • de afvoer van afval- en regenwater moet volgens de wet gebeuren;
  • het regenwater moet volgens de wet worden opgevangen, gebruikt en afgevoerd.

Een keuring aanvragen

Wanneer je een keuring aanvraagt, ben je verplicht een uitvoeringsplan en inventaris van de privéwaterafvoer met de nodige bewijsstukken ter beschikking te stellen aan de keurder. Een sjabloon van de inventaris en een handleiding van hoe je deze moet invullen, vind je hieronder. Wanneer je een keuring aanvraagt voor een nieuwbouw of herbouw, moet je altijd de omgevingsvergunning ter beschikking stellen aan de keurder.
Daarnaast moet je ook een werkopdracht bevestigen. Er is een werkopdracht per type keuring en duidt op de verplichtingen van zowel de klant als de keurder. De werkopdracht moet je goedkeuren via ondertekening of via een bevestiging per mail aan de keurder. Je kan de werkopdrachten hier raadplegen.

Veelgestelde vragen

Wanneer is een keuring van de privéwaterafvoer verplicht?
Wie voert de keuring uit en waar kan ik een keuring aanvragen?
Waar vind ik mijn keuringsattesten terug?
Waar vind ik de werkopdrachten terug?
Wat controleert de keurder?
Hoe weet ik wat er verplicht is?
Hoeveel kost een keuring?
Wanneer kan er gekeurd worden?
Hoe verloopt de keuring?
Meer informatie?
Opmerkingen over je keuring?