Keuring van mijn riolering

Europa legt aan de deelstaten de verplichting op om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Dit vergt ondermeer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering.

De kwaliteit van het openbaar rioleringsstelsel speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van uw private waterafvoer, de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat u afvoert. Daarom is voortaan een keuring van uw privéwaterafvoer noodzakelijk.
In de praktijk betekent dit dat er nagegaan wordt of uw privéwaterafvoer volledig gescheiden is.

Hieronder vindt u meer informatie over wat de keuring van de privéwaterafvoer precies inhoudt. Voor meer informatie kan u ook steeds terecht bij uw rioolbeheerder.

U kan ook de folder 'Keuring van uw privéwaterafvoer' downloaden.

Folder 'Keuring van uw privéwaterafvoer'

FAQ

Wanneer is de keuring verplicht?
Hoe vraag ik een keuring aan?
Wie mag keuren?
Wat heb ik nodig voor de keuring?
Hoe verloopt de keuring?
Bouwen of verbouwen?