Keuring van mijn riolering

Europa legt aan de deelstaten de verplichting op om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Vlaanderen heeft deze Europese regelgeving omgezet in Vlaamse wetgeving. Dit vergt onder meer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering. Vlaanderen heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en zuiveringsinstallaties. Om deze investeringen optimaal te kunnen laten renderen, is het belangrijk dat de privéwaterafvoer correct is aangelegd. Dit betekent dat de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat je afvoert in orde moet zijn. Daarom is een keuring van jouw privéwaterafvoer noodzakelijk in het kader van een goed waterbeheer.

Handleiding en InvulPDF onderdelenlijst 2019
Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

FAQ

Wanneer is een keuring van de privéwaterafvoer verplicht?
Wie voert de keuring uit en waar kan ik een keuring aanvragen?
Wat controleert de keurder?
Hoe weet ik wat er verplicht is?
Zijn er vastgelegde tarieven?
Wanneer kan er gekeurd worden?
Hoe verloopt de keuring?
Meer informatie?
Opmerkingen over je keuring?