Test nooddrinkwaterprocedure in Leuven verloopt vlot

AquaFlanders, de Vlaamse waterbedrijven en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben een noodplan uitgewerkt om nooddrinkwater uit te delen bij incidenten op het drinkwaternet. In 2021 is de procedure opgeschaald voor calamiteiten tot 100.000 inwoners. Een praktijktest in samenwerking met De Watergroep, stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant, moet ervoor zorgen dat alles vlot verloopt, indien de procedure effectief in werking zou treden.

IMG 2589vaag

Op elk moment toegang tot drinkwater van onberispelijke kwaliteit

De wet op de openbare dienstverplichting van 2002, legt de waterbedrijven op om onder alle omstandigheden 3 liter water, bestemd voor menselijke consumptie, per inwoner per dag ter beschikking te stellen. In normale omstandigheden, komt dit water tot bij de consument via het openbare drinkwaternet. Maar, bij een wateronderbreking of verontreiniging op het leidingnetwerk waardoor het kraanwater ondrinkbaar wordt verklaard, is een alternatieve voorziening nodig.

Nooddrinkwater test

De waterbedrijven kiezen met de procedure voor nooddrinkwater voor een gemeenschappelijke aanpak. Zo is iedereen in Vlaanderen op elk moment verzekerd van toegang tot zuiver drinkwater, ook bij incidenten op het drinkwaternet.

Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

De waterbedrijven kozen voor een gezamenlijke aanpak met een gemeenschappelijke procedure en beheer van nooddrinkwatermiddelen. Bij een calamiteit, zorgt een bedeling van noodrinkwater via zakjes, flessen of flexitanks, grote containers gevuld met drinkwater, ervoor dat de getroffen inwoners toegang hebben tot voldoende drinkwater van een onberispelijke kwaliteit.

Testoefening in Leuven

De oefening in Leuven brengt alle betrokken actoren nu samen rond de tafel om de procedure in de praktijk te testen, zowel de activiteiten op het terrein als de communicatie naar alle betrokkenen. Inzichten uit deze testoefening zullen gedeeld worden met de andere provinciebesturen, steden en gemeenten en waterbedrijven.

Meer informatie over de nooddrinkwaterprocedure vind je via deze link.

We doen er alles aan om onze klanten zeven dagen per week van kwaliteitsvol drinkwater te voorzien. Maar een calamiteit kan je helaas nooit volledig uitsluiten. Daarom is het belangrijk dat we goede noodprocedures hebben en die ook uittesten.

Kathleen De Schepper, directeur externe relaties De Watergroep

Deze oefening zorgt ervoor dat we als stad voorbereid zijn om te reageren bij een grote wateronderbreking of -verontreiniging. Het is daarom belangrijk dat we alle betrokken partijen aan tafel brengen zodat alles vlot verloopt mocht de procedure in werking treden.

Mohamed Ridouani, burgemeester stad Leuven