Nooddrinkwater

AquaFlanders, de Vlaamse waterbedrijven en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben een noodplan uitgewerkt om nooddrinkwater uit te delen bij incidenten op het drinkwaternet.

Wat is nooddrinkwater?

Het Vlaams Drinkwaterbesluit legt de waterbedrijven op om onder alle omstandigheden 3 liter water, bestemd voor menselijke consumptie, per inwoner per dag ter beschikking te stellen. In normale omstandigheden, komt dit water tot bij jou via het openbare drinkwaternet. Maar, bij een wateronderbreking of verontreiniging op het leidingnetwerk waardoor het kraanwater ondrinkbaar wordt verklaard, is een alternatieve voorziening nodig in de vorm van nooddrinkwater.

De waterbedrijven kozen voor een gezamenlijke aanpak via AquaFlanders met een gemeenschappelijke procedure en beheer van de nooddrinkwatermiddelen. Bij een incident, zorgt waterbedeling via zakjes, flessen of flexitanks - grote containers gevuld met drinkwater - ervoor dat getroffen inwoners toegang hebben tot voldoende drinkwater van een onberispelijke kwaliteit.

Onderstaande presentatie legt het volledige proces helder uit.

IMG 2597

Hoe verloopt de nooddrinkwaterprocedure?

Ervaar je als consument een probleem met je drinkwater? Neem rechtstreeks contact op met je waterbedrijf. Je kan hier de contactgegevens van je waterbedrijf opzoeken.

Als gemeente kan je in geval van een calamiteit rechtstreeks contact opnemen met je relatiebeheerder bij het waterbedrijf.

Rol van het waterbedrijf

Als drinkwater niet geschikt is voor consumptie, brengt het waterbedrijf de getroffen abonnees onmiddellijk op de hoogte van de situatie. Zij krijgen de nodige adviezen over wat te doen. Deze eerstelijnscommunicatie verloopt zowel online als offline. Aanvullend neemt het waterbedrijf contact op met de betrokken gemeente(n) om de bedeling van nooddrinkwater op te starten.

Tot slot zal ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) geïnformeerd worden.

Rol van lokale overheden en hulpdiensten

In geval van nood is het essentieel om snel te handelen. Een maximale en vlotte samenwerking met de lokale overheden en de nood- en hulpdiensten speelt daarin een belangrijke rol.

De waterbedrijven beschikken over een lijst met plaatsen waar nooddrinkwater kan bedeeld worden. Deze informatie wordt door de lokale besturen bezorgd en regelmatig geactualiseerd. Tijdens de nooddrinkwaterbedeling zorgen de lokale besturen en hulpdiensten ook voor ondersteuning. Ze ontruimen het terrein, voorzien nadarhekken en zorgen voor de nodige ordehandhaving om een vlotte bedeling te verzekeren. Een overzicht van de rolverdeling vind je in onderstaand document.

Lokale overheden kunnen geschikte locaties doorgeven via onderstaande knop.

Herbekijk ons webinar of raadpleeg het draaiboek voor een uitgebreide toelichting van de nooddrinkwaterprocedure.

Procedure uitgetest

Afstemming van de noodplannen en communicatie van lokale besturen met het waterbedrijf is cruciaal om optimaal voorbereid te zijn. Daarom werd de nooddrinkwaterprocedure al verschillende keren getest. Zo'n testoefeningen zijn een leerrijke ervaring waardoor alle betrokken partijen voorbereid zijn om te reageren bij een grote wateronderbreking of -verontreiniging.

Herbekijk hieronder hoe zo'n oefening verloopt.

Wat kan ik als burger doen?

Het water dat uit onze kraan komt, is van uitstekende kwaliteit. Dat is het resultaat van vele inspanningen. De waterbedrijven brengen het water tot bij jou thuis en controleren het regelmatig. Het moet dan ook voldoen aan strenge kwaliteitsnormen.

Maar, ook jij hebt een belangrijke rol. je binneninstallatie is immers een belangrijk onderdeel in de watertoevoer. Bij een verkeerde keuze van materialen, verkeerde installatie van apparaten of slecht onderhoud, kunnen er problemen optreden. Bijvoorbeeld terugvloeiing van water in je binneninstallatie of naar het openbaar waterdistributienet. Dat kan dan weer leiden tot kwaliteitsproblemen in de openbare watervoorziening.

Het algemeen waterverkoopreglement verplicht je daarom om je binneninstallatie te laten keuren. Die keuring is bedoeld om kwaliteitsproblemen of andere problemen met het leidingwater te voorkomen en om de volksgezondheid te beschermen. Meer informatie over de keuring van je waterinstallatie vind je hier.

Heb je nog vragen over de waterkwaliteit? Kijk zeker eens op de Kraanwater-website. Daar beantwoorden we enkele veelgestelde vragen. Staat je vraag hier niet tussen? neem dan gerust contact op met je waterbedrijf.

Strip nooddrinkwater

Veelgestelde vragen

Hoe contacteren de waterbedrijven de burgers?
Zijn er kosten verbonden aan de interventies van de waterbedrijven?
Wanneer wordt nooddrinkwater ingezet?
Hebben lokale besturen inspraak over de inhoud van de berichtgeving aan de burgers?
Kan het nooddrinkwater ook ingezet worden bij een calamiteit op een evenement?
Moet de gemeente zelf personeel inzetten tijdens de bedeling van het noodddrinkwater?
Waarom moeten de gemeenten op voorhand hun locaties doorgeven? Als er een calamiteit zich voordoet, kan men op de dag zelf niet bepalen waar het nooddrinkwater bedeeld wordt?
Is het niet de bedoeling dat de gemeente de 'gemeentelijke fase' afkondigt bij drinkwatercalamiteiten in overeenstemming met het KB noodplanning?