Keuring van mijn waterinstallatie

Je waterbedrijf zorgt ervoor dat er perfect drinkwater bij jouw thuis uit de kraan komt. De waterbedrijven hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op de kwaliteit van het water. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen, ook bij jouw thuis, is een keuring van je waterinstallatie noodzakelijk.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de correcte aansluiting van je waterinstallatie en alle bijhorende toestellen. Zo mag er geen verbinding zijn tussen het drinkwaternet en een ander waternet, bijvoorbeeld je regenwatercircuit of een eigen waterwinning. Bovendien zijn er specifieke vereisten voor de aansluiting van de toestellen. Daarom moet je iedere nieuwe installatie, maar ook een installatie die grondig is gewijzigd of uitgebreid, laten keuren voordat je ze in gebruik kan nemen.

Uitbreiding keuring sanitaire binneninstallatie

Op 1 januari 2021 is de keuring van de sanitaire binneninstallatie uitgebreid met twee nieuwe keuringen. Nu zijn er in totaal drie keuringen die we de 'keuringen waterinstallaties' noemen. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1. Keuringen waterinstallaties

Naast de bestaande controles, controleren keurders vanaf 1 januari 2021 ook of er correct gebruikgemaakt is van de verschillende soorten water: drinkwater van het openbare drinkwaternet, grondwater, putwater, regenwater... Daarom zijn er aanvullend op de keuring van de aangesloten binneninstallatie twee nieuwe keuringen in het leven geroepen: de keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie en de keuring van de installatie voor tweedecircuitwater.

 • Keuring aangesloten binneninstallatie

De binneninstallatie is aangesloten op het openbaar waternetwerk, dus moeten we terugstroming vermijden. Terugstroming kan ervoor zorgen dat de waterkwaliteit in de installatie en het openbaar waternetwerk verslechtert. Waterbedrijven moeten drinkwaterkwaliteit garanderen tot aan je kraan. Daarom moeten ze er zeker van zijn dat je binneninstallatie en hierop aangesloten toestellen correct en reglementair geïnstalleerd zijn en werken.

De keuring beoordeelt of je binneninstallatie:

 1. conform kan aangesloten worden op het waternetwerk zonder risico dat het openbaar waternetwerk vervuild wordt door jouw binneninstallatie;
 2. gebruiksconform is zodat het water niet kan terugstromen van een toestel, bijvoorbeeld je cv-ketel, naar je binneninstallatie.
 • Keuring niet-aangesloten binneninstallatie

De niet-aangesloten binneninstallatie is een installatie die ander water dan dat van het openbaar waternetwerk gebruikt als drinkwater, bijvoorbeeld putwater. Alle niet-aangesloten binneninstallaties - met of zonder verbinding met het openbaar waternetwerk - moeten gebruiksconform zijn. Dit wil zeggen dat:

 1. het water niet kan terugstromen van een toestel, bijvoorbeeld je cv-ketel, naar je niet-aangesloten binneninstallatie;
 2. er geen verbinding kan zijn tussen de niet-aangesloten binneninstallatie en de binneninstallatie

Opgelet: indien je hemelwater wil gebruiken als drinkwater, dan dien je dit water voor te behandelen. Voor de keuring wordt er minstens een bacteriologische behandeling gevraagd (bijvoorbeeld een UV filter).

 • Keuring installatie voor tweedecircuitwater

De installatie voor tweedecircuitwater, zoals regenwater of grijs water of proceswater bij bedrijven, moet gekeurd worden. Verkeerd gebruik van tweedecircuitwater houdt immers risico’s in.

Er wordt gecontroleerd of het tweedecircuitwater:

 1. in afzonderlijke leidingen stroomt en nergens in contact kan komen met de binneninstallatie en niet-aangesloten binneninstallatie;
 2. niet gebruikt wordt als drinkwater en of er genoeg voorzorgsmaatregelen genomen zijn om verkeerd gebruik te voorkomen.

Tweedecircuitwater mag je wel gebruiken om schoon te maken, planten water te geven, het toilet door te spoelen… Wil je het toch gebruiken voor drinkwatertoepassingen? Dan moet dit water voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en ben je zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de kwaliteit van het water (bv. de UV filter op hemelwater). In het laatste geval is dit water geen tweedecircuitwater meer, maar water bestemd voor menselijke consumptie. Hiervoor vraag je een keuring niet-aangesloten binneninstallatie aan.

Deze flowchart kan je helpen om te beslissen welke keuring je moet aanvragen.

2. Opsplitsing conformiteitsbeoordeling

De keurder kijkt na of de installatie gebruiksconform is en conform voor aansluiting.

 • Conform voor aansluiting wil zeggen dat je water niet kan terugstromen naar het openbaar waternetwerk. Is dat in orde, dan sluit het waterbedrijf je na de keuring aan op het openbaar waternetwerk (enkel bij de keuring van de aangesloten binneninstallatie).
 • Gebruiksconform betekent dat je water niet kan terugstromen in of naar de al dan niet aangesloten binneninstallatie en dat je tweedecircuitwater veilig gebruikt. Dus niet om te drinken, koken, af te wassen, douchen…

3. In de volgende gevallen is een keuring verplicht

 • Vóór de eerste ingebruikname.
 • Bij belangrijke wijzigingen.
 • Bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening. Dit gebeurt op verzoek van de exploitant en is enkel van toepassing bij de keuring van de (niet-)aangesloten binneninstallaties.
 • Na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke en technische voorschriften, op verzoek van de exploitant.
 • Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de binneninstallatie.

4. Inventaris en uitvoeringsplan

Wanneer je een keuring aanvraagt, ben je verplicht een uitvoeringsplan en inventaris van de waterinstallatie met de nodige bewijsstukken ter beschikking te stellen aan de keurder. Een sjabloon van de inventaris en een handleiding van hoe je deze inventaris moet invullen, vind je hieronder. De keurder zal deze inventaris valideren, maar je bent als klant wel verantwoordelijk om de juiste en volledige informatie aan te leveren.

Veelgestelde vragen

Wanneer is een keuring van de waterinstallatie verplicht?
Wie voert de keuring uit en waar kan ik een keuring aanvragen?
Waar vind ik mijn keuringsattesten terug?
Zijn er vastgelegde tarieven?
Wanneer kan er gekeurd worden?
Hoe verloopt een keuring?
Wat is een belangrijke wijziging?
Meer informatie?
Opmerkingen over je keuring?