Keuring van mijn waterinstallatie

Je waterbedrijf zorgt ervoor dat er perfect drinkwater bij jou thuis uit de kraan komt. De waterbedrijven hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op de kwaliteit van het water. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen, ook bij jou thuis, is een keuring van je waterinstallatie noodzakelijk.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de correcte aansluiting van je waterinstallatie en alle bijhorende toestellen. Zo mag er geen verbinding zijn tussen het drinkwaternet en een ander waternet, bijvoorbeeld je regenwatercircuit of een eigen waterwinning. Bovendien zijn er specifieke vereisten voor de aansluiting van de toestellen. Daarom moet je iedere nieuwe installatie, maar ook een installatie die grondig is gewijzigd of uitgebreid, laten keuren voordat je ze in gebruik kan nemen.

Je kan daarvoor beroep doen op een erkende AquaFlanders-keurder. Vanuit onze rol als kwaliteitsbewaker zorgen we onder meer voor de keuringen van waterinstallaties en privéwaterafvoeren. De ISO 17020-accreditatie door Belac bevestigt dat we deze rol ter harte nemen. De kwaliteit van keuringen, uitgevoerd door erkende AquaFlanders-keurders, is gegarandeerd en voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

1. Keuringen waterinstallaties

Er zijn 3 types van 'keuringen waterinstallaties'. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste kenmerken.

 • Keuring aangesloten binneninstallatie

De binneninstallatie is aangesloten op het openbaar waternetwerk, dus moeten we terugstroming vermijden. Terugstroming kan ervoor zorgen dat de waterkwaliteit in de installatie en het openbaar waternetwerk verslechtert. Waterbedrijven moeten drinkwaterkwaliteit garanderen tot aan je kraan. Daarom moeten ze er zeker van zijn dat je binneninstallatie en hierop aangesloten toestellen correct en reglementair geïnstalleerd zijn en werken.

De keuring beoordeelt of je binneninstallatie:

 1. conform kan aangesloten worden op het waternetwerk zonder risico dat het openbaar waternetwerk vervuild wordt door jouw binneninstallatie;
 2. gebruiksconform is zodat het water niet kan terugstromen van een toestel, bijvoorbeeld je cv-ketel, naar je binneninstallatie.
 • Keuring niet-aangesloten binneninstallatie

De niet-aangesloten binneninstallatie is een installatie die ander water dan dat van het openbaar waternetwerk gebruikt als drinkwater, bijvoorbeeld putwater. Alle niet-aangesloten binneninstallaties - met of zonder aanwezigheid van een openbaar waternetwerk - moeten gebruiksconform zijn. Dit wil zeggen dat:

 1. het water niet kan terugstromen van een toestel, bijvoorbeeld je cv-ketel, naar je niet-aangesloten binneninstallatie;
 2. er geen verbinding kan zijn tussen de niet-aangesloten binneninstallatie en de binneninstallatie

Opgelet: indien je hemelwater wil gebruiken als drinkwater, dan dien je dit water voor te behandelen. Voor de keuring wordt er minstens een bacteriologische behandeling gevraagd (bijvoorbeeld een UV filter).

 • Keuring installatie voor tweedecircuitwater

De installatie voor tweedecircuitwater, zoals regenwater of grijs water of proceswater bij bedrijven, moet gekeurd worden. Verkeerd gebruik van tweedecircuitwater houdt immers risico’s in.

Er wordt gecontroleerd of het tweedecircuitwater:

 1. in afzonderlijke leidingen stroomt en nergens in contact kan komen met de binneninstallatie en niet-aangesloten binneninstallatie;
 2. niet gebruikt wordt als drinkwater en of er genoeg voorzorgsmaatregelen genomen zijn om verkeerd gebruik te voorkomen.

Tweedecircuitwater mag je wel gebruiken om schoon te maken, planten water te geven, het toilet door te spoelen… Wil je het toch gebruiken voor drinkwatertoepassingen? Dan moet dit water voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en ben je zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de kwaliteit van het water (bv. de UV filter op hemelwater). In het laatste geval is dit water geen tweedecircuitwater meer, maar water bestemd voor menselijke consumptie. Hiervoor vraag je een keuring niet-aangesloten binneninstallatie aan.

Deze flowchart kan je helpen om te beslissen welke keuring je moet aanvragen.

2. Wat controleert de keurder?

De keurder kijkt na of je installatie aansluitingsconform is en dat je water gebruikt voor de juiste toepassingen.

 • Conform voor aansluiting wil zeggen dat je water niet kan terugstromen naar het openbaar waternetwerk. Is dat in orde, dan sluit het waterbedrijf je na de keuring aan op het openbaar waternetwerk (enkel bij de keuring van de aangesloten binneninstallatie).
 • Gebruiksconform betekent dat je water niet kan terugstromen in of naar de al dan niet aangesloten binneninstallatie en dat je tweedecircuitwater veilig gebruikt. Dus niet om te drinken, koken, af te wassen, douchen…

3. In de volgende gevallen is een keuring verplicht

 • Vóór de eerste ingebruikname.
 • Bij belangrijke wijzigingen.
 • Bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening. Dit gebeurt op verzoek van de exploitant en is enkel van toepassing bij de keuring van de (niet-)aangesloten binneninstallaties.
 • Na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke en technische voorschriften, op verzoek van de exploitant.
 • Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de binneninstallatie.

4. Bijlagen bij de keuring

Wanneer je een keuring aanvraagt, ben je verplicht een uitvoeringsplan en inventaris van de waterinstallatie met de nodige bewijsstukken ter beschikking te stellen aan de keurder. Een sjabloon van de inventaris en een handleiding van hoe je deze inventaris moet invullen, vind je hieronder. De keurder zal deze inventaris valideren, maar je bent als klant wel verantwoordelijk om de juiste en volledige informatie aan te leveren.
Daarnaast moet je ook een werkopdracht bevestigen. Er is een werkopdracht per type keuring en duidt op de verplichtingen van zowel de klant als de keurder. De werkopdracht moet je goedkeuren via ondertekening of via een bevestiging per mail aan de keurder. Je kan de werkopdrachten hier raadplegen.

Veelgestelde vragen

Wanneer is een keuring van de waterinstallatie verplicht?
Wie voert de keuring uit en waar kan ik een keuring aanvragen?
Waar vind ik mijn keuringsattesten terug?
Waar vind ik de werkopdrachten terug?
Hoeveel kost een keuring?
Wanneer kan er gekeurd worden?
Wat is een belangrijke wijziging?
Hoe verloopt een keuring?
Meer informatie?
Opmerkingen over je keuring?