Nieuwe afspraken voor onderhoud van riolen langs gewestwegen

AquaFlanders en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) bereikten een akkoord met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), over de taakverdeling van het beheer en onderhoud van de riool- en regenwaterinfrastructuur langs gewestwegen.

Langs de gewestwegen zijn de – gemeentelijke en intergemeentelijke - rioolbeheerders en AWV partners bij de aanleg en het beheer van regenwater- en afvalwaterleidingen. Gaandeweg werden hierover afspraken gemaakt tussen de gemeenten en AWV. Zo werden er afspraken gemaakt over het onderhoud van de inbuizingen en straatkolken langs de gewestweg en over het ruimen van langs grachten. Maar die afspraken verschilden telkens van plaats tot plaats. Zo groeide de noodzaak aan uniforme afspraken.

Nieuwe afspraken

Het uitgangspunt van de afspraken is dat de rioolbeheerder de afvalwaterinfrastructuur onderhoudt en AWV de regenwaterinfrastructuur.

In historisch gegroeide situaties, waarin het niet duidelijk is welke de afvalwaterleidingen zijn en welke de regenwaterleidingen, spreken zij via een aantal eenvoudige regels af wie wat onderhoudt. Zodra de infrastructuur heraangelegd wordt tot een duidelijk gescheiden stelsel geldt dat de rioolbeheerder de afvalwaterinfrastructuur onderhoudt en AWV de regenwaterinfrastructuur.

Overeenkomst

Dit akkoord wordt door de VVSG, Aquaflanders en AWV verder uitgewerkt in een overeenkomst. Die zal onder meer afspraken inhouden omtrent de eigendomssituatie.

In afwachting van deze overeenkomst kunnen de gemeenten de basisprincipes reeds toepassen door deze te bekrachtigen in een gemeenteraadsbeslissing en door dit te melden aan info@vvsg.be. Voor de gemeenten die hun rioolbeheer uitbesteden, neemt de rioolbeheerder dit op.