Privéwaterafvoer opvolgen en handhaven in een handomdraai

AquaFlanders zet een stap vooruit om de opvolging en handhaving van de privéwaterafvoer voor gemeenten te faciliteren. Het introduceert hiervoor een nieuwe toepassing op het AquaFlanders keuringsplatform. Tijdens een webinar, maakten de gemeenten al een eerste keer kennis met de digitale toepassing die in september gelanceerd wordt. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie.

Opvolgen en handhaven privéwaterafvoer is essentieel voor waterkwaliteit

Onze keurders voeren jaarlijks zo'n 15.000 tot 16.000 keuringen van de privéwaterafvoer uit. Ze controleren onder andere of de scheiding van hemel- en afvalwater correct wordt nageleefd en of de afvoer van afvalwater gebeurt volgens de wettelijke voorschriften. Daarnaast controleren ze of hemelwater volgens de regelgeving wordt opgevangen, gebruikt en afgevoerd. Een correct functionerende privéwaterafvoer is immers belangrijk om het gescheiden rioleringsstelsel en de zuiveringsinstallaties optimaal te laten renderen.

Tijdens deze controles stelden onze keurders vast dat heel wat privéwaterafvoeren niet-conform waren met het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR). Daarnaast waren er ook evenredig veel privéwaterafvoeren niet-conform met de omgevingsvergunning. Opvolging en handhaving blijven dus essentieel. Daarin spelen zowel de rioolbeheerder als de gemeente een belangrijke rol.

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor de organisatie van de keuring, de opvolging en kwaliteitsborging van het keuringsproces en de digitale archivering van de keuringsattesten. Zijn de mogelijkheden tot opvolging en handhaving van de rioolbeheerder uitgeput, dan kan de gemeente maatregelen nemen. Afhankelijk van de overtreding kan de gemeentelijke toezichthouder vaststellingen doen en een PV opmaken. Via het gemeentelijke belastingreglement of gewestelijke bestuurlijke geldboetes kunnen sancties opgelegd worden.

Handhavingsmodule ontzorgt gemeenten

Het AquaFlanders Keuringsplatform (AFK) is een online platform. Je beschikt er onder andere over een databank van alle keuringsattesten privéwaterafvoer en waterinstallatie die onze keurders indienden, een bibliotheek met richtlijnen en vanaf 1 september ook een handhavingsmodule. Meer informatie over het platform vind je hier.

Om gemeenten te ontzorgen bij de opvolging en handhaving van de privéwaterafvoer, werden met de handhavingsmodule enkele nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd:

  • Automatische herkenning van dossiers die opvolging en handhaving vereisen.
  • Een gebruiksvriendelijk dashboard geeft je een overzicht van lopende en op te starten dossiers.
  • Gedetailleerde info over attesten en een handhavingshistoriek geven je meer inzicht in handhavingsdossiers.
  • Wijs acties toe om je handhavingsproces vlot op te volgen.
  • Eenvoudig afkoppelingsprojecten opvolgen met een speciaal hiertoe ontwikkelde functionaliteit.

Onze kwaliteitscoördinator keuringen gaf een demonstratie van de nieuwe module. Wil je deze herbekijken? Stuur een e-mail naar secretariaat@aquaflanders.be.

Aan de slag met AFK

Zowel keurders, rioolbeheerders, waterbedrijven als gemeenten kunnen aan de slag met het platform. Praktische informatie om aan de slag te gaan vind je op deze pagina.

Ben je rioolbeheerder en wens je naast AFK ook te genieten van andere voordelen? Word dan lid van AquaFlanders. Meer informatie over lidmaatschap vind je hier.

Herbekijk hieronder het volledige webinar of download de presentatie.

FAQ

Is de koppeling tussen het Omgevingsloket en het AFK in twee richtingen?
Er zijn 2 keuringsinstellingen die attesten afleveren. Is er een centralisatie van deze informatie voorzien?