Waarom waren er in 2022 minder uitgesproken piekkraanwaterverbruiken dan vorige jaren?

De drinkwaterbedrijven detecteerden in de droge zomer van 2022 geen duidelijke piek in de consumptie van drinkwater. Dit in tegenstelling tot de jaren ervoor. Het relatief lage drinkwaterverbruik kan tal van oorzaken hebben. AquaFlanders liet een onderzoek uitvoeren om deze oorzaken te detecteren.

In een verkennende studie, uitgevoerd in samenwerking met marktonderzoeksbureau Buffl, wilde AquaFlanders kijken in welke mate bepaald gedrag van de consument een invloed heeft gehad op het huishoudelijk drinkwaterverbruik. Welke gedragsredenen verklaren het relatief lage drinkwaterverbruik en hoe verhouden deze zich ten opzichte van elkaar.

Uit dit onderzoek kwamen enkele opvallende bevindingen.

  • Een derde van de respondenten zegt minder kraanwater te hebben verbruikt. Voornamelijk 45-plussers die in de stadsrand of een landelijke omgeving wonen en hun waterfactuur bewust opvolgen.
  • Het al dan niet bezitten van een regenwaterput biedt geen verklaring voor een verandering in het drinkwaterverbruik.
  • Geld besparen, zorg voor natuur en milieu en water veiligstellen voor volgende generaties, zijn de belangrijkste redenen waarom mensen water besparen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat sensibiliseringscampagnes werken. Ook op langere termijn. Externe factoren zoals restricties vanuit de overheid of de mening van familie en vrienden, hebben minder invloed op het gedrag van de consument.

Tot slot blijkt uit het onderzoek van AquaFlanders dat ruim 80% minstens één alternatieve waterbron gebruikt. Opvallend veel respondenten, zo'n 10%, gebruiken een eigen grondwaterwinning. Regenwater opvangen is echter met voorsprong de meest populaire alternatieve waterbron.

Bekijk hieronder de volledige presentatie: