Vlaamse waterbedrijven bundelen de krachten tegen COVID-19

Heb je er al eens bij stilgestaan hoe we de dag zouden doorkomen zonder water? Gelukkig hoeft dat niet. Ook in tijden van coronacrisis blijven medewerkers van de Vlaamse waterbedrijven hard aan het werk. Bovendien intensifiëren de waterbedrijven de onderlinge samenwerking om er meer dan ooit gezamenlijk voor te zorgen dat er elke dag kwaliteitsvol en veilig water uit de kraan komt bij je thuis. Zo kunnen we regelmatig onze handen wassen en hoeven we niet naar de winkel te trekken om er een kar te vullen met water.

Ook voor de watersector is deze coronacrisis een uitdaging. De Vlaamse waterbedrijven zetten alles op alles om de drinkwaterbevoorrading en de kwaliteit van het water te verzekeren en de medewerkers, en eventueel andere betrokkenen, zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Daarvoor werden er heel wat maatregelen genomen. Zo werd de niet urgente dienstverlening teruggeschroefd en worden collega’s en teams strikt van elkaar gescheiden gehouden. De fysieke klantenloketten zijn gesloten en heel wat medewerkers werken thuis indien hun werkzaamheden dit toelaten. De klanten kunnen nog steeds bij hun waterbedrijf terecht via telefoon of website.

Voorbereid

De waterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het kraanwater door het coronavirus. Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders, licht toe: “In deze coronacrisis worden de bedrijfskritieke functies en werkzaamheden van zeer nabij opgevolgd. De waterbedrijven hebben immers de plicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld personeelsuitval door een pandemie. Dit doen ze aan de hand van plannen waarin beschreven staat op welke manier de productie en de verdeling van kraanwater gegarandeerd wordt. In die plannen staan niet alleen maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, maar ook plannen voor wanneer het virus effectief tot personeelsuitval leidt. Bovendien intensifiëren de waterbedrijven de onderlinge samenwerking. Dit houdt in dat zij ze elkaar nu meer dan ooit ondersteunen in deze coronacrisis en daartoe naast een individueel plan ook een gezamenlijk plan van aanpak opstelden voor onder meer personeelsuitval en eventuele problemen bij de toelevering van materialen. Voor alle duidelijkheid: op dit moment is er geen sprake van een probleem, maar we zijn als sector wel voorbereid op een worst case scenario.”

Kwaliteit gegarandeerd

De dienstverlening aan klanten wordt teruggeschroefd, maar niet stopgezet. Carl Heyrman: “Om de kwaliteit en de kwantiteit van het kraanwater te blijven garanderen, voeren de waterbedrijven nog wel dringende en noodzakelijke opdrachten uit aan de drinkwaternetten, de eigen installaties en de individuele aftakkingen van klanten. Dit geldt ook voor het rioleringsstelsel.” Bovendien zorgen de waterbedrijven uiteraard nog steeds voor de nodige controles van de kwaliteit van het kraanwater aan de bron (winning), tijdens de waterproductie én ter hoogte van onder meer watertorens, reservoirs en brandkranen.

Geen corona in kraanwater

We hoeven ons ook geen zorgen te maken over een eventuele overdracht via water. Ook niet nu eerder deze week bekend raakte dat bij een onderzoek in Nederlands rioolwater het nieuwe coronavirus is gevonden. Carl Heyrman: “Internationale studies tonen aan dat het coronavirus nergens gedetecteerd wordt in drinkwatervoorzieningen. Afvalwater wordt niet rechtstreeks gebruikt voor de productie van kraanwater. We maken kraanwater van grondwater en oppervlaktewater dat afkomstig is van grotere rivieren. Coronavirussen houden moeilijk stand in water. Bovendien gebruiken de waterbedrijven filter- en desinfectietechnieken waarmee eventueel aanwezige bacteriën en virussen eenvoudig en efficiënt uit het water verwijderd worden. Ook de strenge voorschriften voor de aanleg en het onderhoud van waterleidingen zorgen ervoor dat we goed beschermd zijn tegen microbiologische verontreinigingen. Volgens internationale experts is het coronavirus dan ook geen grote bedreiging voor de watersector. Het water dat bij je thuis uit de kraan komt is dus veilig.”

Ook viroloog Marc van Ranst treedt AquaFlanders graag bij: “Ja, het kraanwater is veilig! Ons kraanwater is bij de beste in de wereld. Waarom zou je water in flessen kopen wanneer er zeer kwalitatief water uit onze leidingen komt?”