Wij(k)water: meer doen met hemelwater dat op kerkdaken valt

GMF

Vlaanderen staat vol kerken. Ze hebben een symbolische waarde en staan vaak in het centrum van dorpen en steden. Het zijn monumentale gebouwen. Als de hemelsluizen opengaan, valt er dan ook veel regen op hun dak. Daarin zag Gents MilieuFront een mooie opportuniteit.

“Regenwater dat op kerkdaken valt, komt nu nog heel vaak in het riool terecht,” aldus Gents MilieuFront. “De plotse toestroom van grote volumes water kan daar voor problemen zorgen. En dat terwijl we dit water nog perfect kunnen inzetten voor toepassingen waarvoor we anders kostbaar leidingwater zouden gebruiken.”

Gents MilieuFront sloeg daarom de handen in elkaar met een aantal lokale overheden en andere partners, waaronder AquaFlanders. Ze doopten het project Wij(k)water. De ambitie: hemelwater dat op kerkdaken valt, opvangen, hergebruiken en laten infiltreren in de bodem. Te starten met een pilootproject in vijf Gentse kerken.

Een creatieve oplossing die helemaal aansluit bij de filosofie van AquaFlanders om publieke ruimtes klimaatbestendig te maken.

Bekijk in deze video waar Gent MilieuFront de inspiratie haalde. Of download de volledige publicatie voor een uitgebreide toelichting bij het project.