Webinar nieuw keuringsplatform voor gemeenten

Op 1 januari van dit jaar werd de keuring grondig herzien, dit heeft ook een impact op jouw als gemeente. In dit webinar krijg je meer uitleg over de impact van deze vernieuwde keuringen en wat AquaFlanders je te bieden heeft. Je maakt kennis met ons volledig nieuwe keuringsplatform en krijgt uitleg over hoe je hiermee aan de slag kan gaan.

Wat betekent de vernieuwde rioolkeuring voor jouw als gemeente?

Sinds 1 januari 2021 hebben rioolbeheerders een informatieplicht. Zij moeten aan gemeenten doorgeven welke keuringen - na een bepaalde hersteltermijn - niet conform zijn. Deze herstelmaatregelen en hersteltermijnen zijn toegevoegd op het AquaFlanders keuringsattest. Zo krijgen klanten en titularissen de nodige informatie over niet-conforme delen van hun installatie en de termijnen waarbinnen zij dit dienen recht te zetten en een herkeuring moeten aanvragen. De hersteltermijn is via een Ministerieel Besluit vastgelegd op 60 dagen.

Wat hebben we je te bieden?

Het volledig nieuwe AquaFlanders Keuringsplatform (AFK) is ontwikkeld conform het Ministerieel Besluit. Als gemeente kan je keuringsattesten en bijhorende dossiers opvragen via het platform. Een koppeling aan het omgevingsloket zit in de pijplijn. Zo kan je op een eenvoudige manier de opvolging van de omgevingsvergunning en keuring combineren.

Bijkomend is het AFK gekoppeld aan de Woningpas. Via deze weg kunnen alle Vlamingen de keuringsattesten van de privéwaterafvoer en de waterinstallaties van hun woning raadplegen. Is je gemeente ook rioolbeheerder? Dan kan je op een eenvoudige manier voldoen aan de jaarlijkse rapporteringsverplichting voor de VMM.

Aan de slag met het AquaFlanders Keuringsplatform

Het AFK is beschikbaar voor gemeenten en rioolbeheerders. Ben je nog niet geregistreerd? Dat kan nog! Tot eind 2021 blijft het platform gratis. Je kan je registreren via deze link.

Voordat je met het AFK aan de slag gaat, moet je gemeente het protocol 'Privacy overeenkomst' goedkeuren in het kader van de GDPR-wetgeving. Dit protocol bezorg je ingevuld en ondertekend via dpo@aquaflanders.be. Nadien krijg je toegang tot het AFK.

Het protocol kan je downloaden onderaan deze pagina.

  • Je gemeente is ook rioolbeheerder: download het document 'Gemeentelijke rioolbeheerder'
  • Je gemeente is geen rioolbeheerder: download het document 'Gemeente'

Heb je vragen over het protocol of de GDPR-wetgeving? Contacteer ons via secretariaat@aquaflanders.be.

Vragen en antwoorden uit het webinar

Ben je verplicht om een keuring voor te leggen bij de verkoop van een woning?
Kan een gemeente als rioolbeheerder ook een keuring opleggen bij grondige wijzigingen van het private rioolstelsel bij verbouwingen?
Mag je als gemeente een nieuwe keuring verplichten na verbouwingswerken aan een in 2016 conform gekeurde woning als je niet zeker bent of de aansluiting correct is?
Wanneer is regenwaterinfiltratie of - buffering verplicht?
Op welke manier wordt de link tussen het Omgevingsloket gerealiseerd?
Hoe verwerken jullie de keuringen van voor 2021?
Kan het AFK de link tussen het Omgevingsloket en de keuring ook uitbreiden naar eventuele illegale aansluiting die zijn uitgevoerd zonder aansluitingskost te betalen?
Wat is de kostprijs voor toegang en gebruik van het AFK?
Is er een duidelijk werkdocument om inwoners te informeren over wat zij allemaal nodig hebben om hun privéwaterafvoer conform te laten keuren?
Hoeveel kost lidmaatschap bij AquaFlanders?
Is het mogelijk om tegelijk lid te zijn van Vlario en AquaFlanders?
We zijn eigen rioolbeheerder maar hebben een concessieovereenkomst met Aquafin. Moeten wij de gemeenteraadsbeslissing nemen?
Is er een standaardisering van de vermeldingen van waterafvoer en andere rioleringsbepalingen in de voorwaarden van de omgevingsvergunning?
Wat is GSV?
Wat is het voordeel voor gemeenten van handhaving van de GSV via de databank rekening houdend met het gegeven dat er niet wordt afgekeurd op hergebruik en dimensionering zoals voorzien in de GSV?
Vlario heeft ook een dergelijke databank. Is er een samenwerking tussen AquaFlanders en Vlario wat betreft de keuringen?
Fluvius geeft een gemeente toegang tot het Vlario KPR-systeem. Het volstaat om een individuele privacy-overeenkomst af te sluiten, maar verder zijn geen overeenkomsten en protocollen nodig. Is dit bij AquaFlanders ook zo?
Het gemeenteraadsbesluit ligt nu voor op de gemeenteraad. Wanneer ontvangen we de nodige documenten ontvangen om toegang te krijgen tot het AFK?
Kan nog steeds een keuring gevraagd worden bij een uitbreiding van een bestaande woning met meer dan 40m²?
Kan nog steeds een keuring gevraagd worden bij de plaatsing van een zwembad ongeacht de grootte?
Onze gemeente is geen lid van AquaFlanders en besteedt het rioolbeheer uit aan Fluvius. Betalen wij een jaarlijkse vergoeding voor gebruik van het AFK en geen afdracht per attest?
Mag bij de aanwezigheid van 2 huisaansluitputjes en een gescheiden stelsel de RWA-afvoer op het voetpad geloosd worden?