Opleiding keurder privéwaterafvoer

Inhoudelijk

De opleiding keurder privéwaterafvoer is een tweedaagse opleiding. Deze cursus behandelt alle onderwerpen waar jij mee te maken zult krijgen als keurder privéwaterafvoer (variërend van relevante wetgeving, tot soorten leidingen en toebehoren en het invullen van een keuringsattest). De lesgevers zijn experten van de rioolbeheerders.

Voorwaarden

De keurder dient steeds onafhankelijk te zijn van de te keuren installatie. Dit wil zeggen dat keurders niet instaan voor het ontwerp, de technische uitvoering en/of het beheer van de privéwaterafvoer. Een keurder mag eigen werk, in welke vorm ook, niet keuren!

Zie reglement keurders

Inschrijven

Nieuwe kandidaat-keurders kunnen zich kandidaat stellen via onderstaand inschrijvingsformulier. Inschrijving is verplicht.

Kandidaat-keurders die nog niet gekend zijn bij AquaFlanders wordt aangeraden om het reglement voor keurders na te lezen. Hierin staat vermeld aan welke voorwaarden je als keurder moet voldoen om de bevoegdheid tot keuring privéwaterafvoer te mogen uitoefenen.

De inschrijving annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding of het examen. Deze annulering dient schriftelijk te gebeuren via e-mail naar opleidingen@aquaflanders.be. Na deze periode zal het volledige inschrijvingsbedrag aangerekend worden.

Planning

Opleiding keurder privéwaterafvoer

 • 4 september 2024 (theorie-opleiding) en 5 september 2024 (praktische opleiding)
 • Locatie: nader te bepalen

Ben je reeds keurder privéwaterafvoer, erkend door Vlario?

 • Bezorg je Vlario-certificaat via opleidingen@aquaflanders.be
 • Je krijgt een vrijstelling voor het verplicht volgen van de theoretische en praktische opleiding

Theorie-examen

 • 18 of 19 september 2024
 • Locatie: AquaFlanders vzw, Desguinlei 250 te 2018 Antwerpen

Herkansing theorie-examen (optioneel)

 • 2 oktober 2024
 • Locatie: AquaFlanders vzw, Desguinlei 250 te 2018 Antwerpen

Praktijkopleiding:

 • Afhankelijk aanbod locaties (ov. 9, 10 of 11 oktober 2024)
 • Nader te bepalen

(Herkansing) Praktijkexamen (in groep of individueel):

 • Afhankelijk aanbod locaties
 • Nader te bepalen

Prijs

De geldende tarieven voor deze opleiding vind je hier.

KMO-portefeuille

Registratienummer: DV.0230535(*)

Deze kosten dienen vóór datum van het examen betaald te worden, teneinde aan het examen deel te kunnen nemen.

(*) Thema: Duurzaamheid. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding.
Wacht niet op uw factuur om de subsidie aan te vragen! Voor specifieke voorwaarden, raadpleeg de KMO-website.

Vervolg opleiding

1. Theorie-examen
1.1. Herkansing theorie-examen (optioneel)
2. Praktijkopleiding
2.1. Facultatieve begeleiding (optioneel)
2.2. Praktijkexamen
2.3. Herkansing praktijkexamen (optioneel)
3. Dienstverlening
4. Bijscholing

Inschrijven

Gegevens kandidaat-keurder

Indien je meerdere kandidaat-keurders wil inschrijven kan je dit doen door op het blauw +-teken te klikken

Kandidaat-keurder 1


Kandidaat-keurder 2


Kandidaat-keurder 3


Kandidaat-keurder 4


Kandidaat-keurder 5


Kandidaat-keurder 6


Kandidaat-keurder 7


Kandidaat-keurder 8


Kandidaat-keurder 9


Kandidaat-keurder 10


Gegevens bedrijf

Enkel in te vullen indien je organisatie nog niet erkend is bij AquaFlanders als keuringsorganisatie