Opleiding keurder privéwaterafvoer

Overzicht

 • Ééndaagse opleiding
 • De lesgevers zijn experten van de rioolbeheerders.

Voorwaarden

De keurder dient steeds onafhankelijk te zijn van de te keuren installatie. Dit wil zeggen dat keurders NIET instaan voor het ontwerp, de technische uitvoering en/of het beheer van de privéwaterafvoer. Een keurder mag eigen werk, in welke vorm ook, niet keuren!

Zie reglement keurders

KMO nr.: DV.O230535

Inschrijven

Nieuwe kandidaat-keurders kunnen zich kandidaat stellen via onderstaand inschrijvingsformulier. Inschrijving is verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier.

Kandidaat-keurders die niet tot een AquaFlanders aanvaarde keuringsorganisatie behoren worden aangeraden om het reglement voor keurders na te lezen. Hierin staat vermeld aan welke voorwaarden u/uw organisatie moet voldoen om de bevoegdheid tot keuring privéwaterafvoer te mogen uitoefenen.

DATUM:

 • Theorie-opleiding: 12 september 2022
 • Praktische opleiding: 13 september 2022
 • Theorie-examen: 26 en 27 september 2022
 • Herkansing theorie-examen (optioneel): 10 oktober 2022
 • Praktijkopleiding: te bepalen
 • Praktijkexamen (in groep of individueel): te bepalen
 • Herkansing praktijkexamen (in groep of individueel) (optioneel): te bepalen

LOCATIE:

 • Theorie-opleiding: nog te bepalen
 • Praktische opleiding: nog te bepalen
 • (Herkansing) theorie-examen: AquaFlanders, Desguinlei 250 te Antwerpen
 • Praktijkopleiding: nog te bepalen
 • Praktijkexamens (in groep of individueel): nog te bepalen

PRIJS:

 • Opleidingsfactuur (incl. opleiding theorie en praktijk, theoretisch en praktisch examen): 600,00 EUR exclusief btw
 • Opleidingsfactuur (enkel opleiding): 300,00 EUR exclusief btw
 • Herkansing theorie-examen (optioneel): 50,00 EUR exclusief btw
 • Herkansing praktijkexamen (optioneel): 150,00 EUR exclusief btw

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.0230535(*)

Deze kosten dienen vóór datum van het examen betaald te worden, teneinde aan het examen deel te kunnen nemen.

(*) Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden, raadpleeg de KMO-website.

BEN JE REEDS KEURDER PRIVÉWATERAFVOER ERKEND DOOR VLARIO?

 • Bezorg je Vlario-certificaat via opleidingen@aquaflanders.be.
 • Je krijgt een vrijstelling voor het verplicht volgen van een aantal lesmodules.

Vervolg opleiding

1. Theorie-examen
1.1. Herkansing theorie-examen (optioneel)
2. Praktijkopleiding
2.1. Facultatieve begeleiding (optioneel)
2.2. Praktijkexamen
2.3. Herkansing praktijkexamen (optioneel)
3. Dienstverlening
4. Bijscholing

Inschrijven

Gegevens kandidaat-keurder

Indien je meerdere kandidaat-keurders wil inschrijven kan je dit doen door op het blauw +-teken te klikken

VoornaamFamilienaamTEL / GSME-mail 
Gegevens organisatie

Enkel in te vullen indien je organisatie nog niet erkend is bij AquaFlanders als keuringsorganisatie

Gegevens keuringsplatform AquaFlanders

Als je de ingeleverde attesten wil ontvangen, vul je onderstaande gegevens in. Zo niet, mag je dit deel van de inschrijving overslaan.

E-mailadres waarop je als keurder de opgeladen attesten wil ontvangen

Welke contactgegevens mogen er op het attest geprint worden van jou?